Startsidan Loggboken Provtur 1 Maj

Provtur 1 Maj

Den 1 maj var det äntligen dags för årets första riktiga sjötur. Provtursdagen var en kombinerad systemtest och utbildningsdag, där fartygets olika system kontrollerades inför säsongens körningar så att allt fungerar som det ska. Dessutom genomfördes också en del grundläggande utbildningspass samt olika rutinmässiga kontroller enligt RFM. De senare för att kunna dokumentera den säkerhetsmässiga och materiella statusen på fartyget.

Vi var en stor besättning ombord, 24 st. Inledningsvis genomfördes en formell säkerhetsgenomgång på samma sätt som när vi har passagerare. Syftet var att dels sprida kunskap till alla om vad som tas upp under genomgången och dels att alla skall kunna lämna synpunkter och förslag på innehållet eller fråga om oklarheter. Innan losskastning genomfördes en genomgång om arbetena i förtöjningsstationer och vid ankring. Efter losskastning prioriterades genomförande av maskinkontroller och övriga tester. När dessa var klara genomfördes en skyddsövning under gång och ankring syd Älvsnabben. Efter ankringen genomfördes en brandövning, en evakueringsövning och genomgång av lättning. Lunch intogs till ankars.

Efter lättning fortsatte maskintesterna. Dessutom genomfördes en man över bord övning med test av änternät och övrig utrustning. Förtöjning skedde enligt plan och besättningen kunde se tillbaka på en lyckad dag.

Christian

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter