Rotekörning 16 Maj

Årets första körning med passagerare blev en rotekörning tillsammans med Ystad. Ca 120 gäster skulle alla få åka Järnholmsundsturen. Det stora antalet innebar två turer med båda fartygen. Under färden genomfördes också evolutioner vilket uppskattades av såväl gäster som besättning. För de gäster som inte kunde åka genomfördes visning av Gålö-basen. Samtliga erbjöds också en lättare lunch. Konceptet med rotekörning fungerade så bra att det finns anledning att fortsätta med denna typ av körningar. Att dessutom öva enklare evolutioner ligger i andan för vår verksamhet att sprida marin kulturhistoria och kunskap om fartygets verksamhet under kalla kriget.

Christian