Verksamhet i Stockholm 23 Maj - 23 Augusti

Under de 13 veckor som Spica var baserad vid Wasamuseet genomfördes tre förflyttningar. Den första var en kundkörning den 23 juni med Nammo LIAB AB som är en av våra sponsorer (livräddningsutrustning). De övriga två var omförtöjningar mellan Wasamuseet och Östra Brobänken den 13 respektive 17 augusti. Dessa var föranledda av att området utanför Wasamuseet skulle utnyttjas för firandet av isbrytaren St Erik 100 år med ett stort antal ångfartyg som inbjudna.

I övrigt ägnades tiden stillaliggande till att visa upp fartyget för allmänheten under lördagar och söndagar, bokade middagar eller mottagningar och visningar. En kräftskiva för besättningen lyckades också klämma in sig i schemat. Den sista helgen genomfördes Örlogsdagarna där såväl historiska som nuvarande i tjänst örlogsmän var förtöjda i den gamla örlogshamnen. En episod som var mindre trevlig var att en person vid två tillfällen tog sig in på kajen efter stängning och vid det andra tillfället även inombords Spica. Annars måste perioden anses vara lyckad.

Christian