Startsidan Loggboken Ombasering Stockholm - Gålö 23 Augusti

Ombasering Stockholm - Gålö 23 Augusti

Under resan var vi 55 st ombord (35 gäster och 20 i besättningen). Resan gick i fint väder vilket märktes på att det var många fritidsbåtar ute trots skolstart och avslutad semester. Under denna resa så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad som anslutit till Örlogsdagarna. Tanken var att när vi kom ut på Kanholmsfjärden skulle vi genomföra lite evolutioner. Tyvärr visade det sig att det var en kappsegling på gång tvärs över fjärden så det blev enskild förflyttning till Gålö. I samband med denna så råkade både Ystad och Spica orsaka svallskador på några fritidsbåtar. Efter kontakt med ägarna och en inbjudan till EDIP kunde detta läggas till handlingarna.

Under resan hade vi en kock som tillagade mat till samtliga ombord, strongt gjort om man ser till förutsättningarna. Som vanligt är det viktigt att en sjöman får god och närande mat, annars blir han/hon kinkig och svårhanterlig. Passagerarna fick också i smågrupper gå runt i fartyget och bli presenterade för olika verksamheter ombord. Efter förtöjning presenterades Gålöbasen och därefter var det avtropp med bland annat bokad buss.

Christian

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter