Biljettkörning Kalla kriget 19 September

För första gången genomfördes en temaresa. Denna gång med koppling till Kalla kriget och i synnerhet de händelser som utspelades i samband med ubåtsjakten på Hårsjärden 1982. Även denna gång så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad. Förflyttningen var Muskö runt moturs med nedslag vid Märsgarn, Hårsfjärden, Muskö, Mällsten, Älvsnabben och Äggskären. Som helhet en mycket lyckad resa där vädret än en gång var med oss.

Christian