Arbetsdag 26 September

Den första riktiga arbetsdagen efter semester och det intensiva körandet under augusti-september. Årets säsong med kund- eller biljettkörningar är nu över och endast Transportstyrelsens sjövärdighetskontroll återstår. När man ser sig runt på fartyget så ser man tydligt att det har varit en intensiv period sedan vi lämnade Gålö i maj. Det finns med andra ord en hel del underhållsåtgärder som behöver utföras. Under denna arbetsdag anslöt 10 arbetsglada. Vädret var otroligt bra för att var i slutet av september. Arbetet med att byta bränslereglerenhet på SB GT5 påbörjades. Om allt går bra så kan det vara klart om 1-2 arbetsdagar. Genomgång av batterigrupperna påbörjad, fortsätter nästa arbetsdag. De batterier som havererat pga vattenläckage i BB apparatrum byttes ut. Antalet reservbatterier börjar nu bli begränsat. Haveriet på ankarspelet åtgärdat genom att den trasiga strömbrytaren fixades till. Förberedelserna för att lyfta iland torpedtuber påbörjades. Den torpedtubvagn som finns iland inspekterades. Två trasiga däck inlämnas för lagning. Färgförrådet ombord är nu rensat, rostbehandlat och målat. Plats för placering av tub iland inventerad. Färgen lyft iland. Färgförrådet i containern inventerat och ett utkast till färgschema framtaget. Nödbelysning kontrollerad. Samtliga kölar inspekterade vilka ser bra ut. Lite fukt i tändmedelsdurken.

Christian