Startsidan Loggboken 41.kvdiv besök på Gålö 2016-05-12

41.kvdiv besök på Gålö 2016-05-12

Ett ökat samarbete med den aktiva flottan har länge varit en ambition från Veteranflottiljen. I samband med Spica vänners årsmöte togs frågan upp med divisionsadjutanten på 41.kvdiv som var närvarande. Detta mynnade sedan ut i ett förslag att divisionen skulle ha en skeppsafton på Gålö. Vid lunchtid idag förtöjde korvetten Sundsvall vid den inre piren och drygt hundra av divisionens personal genomförde under eftermiddagen en enklare skeppsafton med lekar. De fick också en genomgång av Gålöbasen, dess historia samt Veteranflottiljen. Här möttes verkligheten dåtid och nutid då 41.kvdiv kan sägas vara dagens motsvarighet till gårdagens torpedbåtsdivisioner som hade Gålö som hemmabas.

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter