Spica väcks ur vintersömnen

Lördagen 28/2 började T121 Spica väckas ur sin vintersömn. En vacker februaridag lockade som vanligt många "Vänner" till Gålö. Mycket arbete återstår innan Spica är presentabel som museifartyg vid Vasamuseet i sommar. En diger lista (28 A4-sidor) med åtgärder i stort som smått granskades av arbetsgruppen och planer för hur arbetet skall läggas upp gjordes.
SLC-gänget lyckades starta TORPE:n (torpedeldledningen) och nästa uppgift blir ARTE:n (artillerieldledningen). Här välkomnar vi f.d. sknr 36 att hjälpa till.
Förrådscontainerns inredning börjar ta form med montering av lagerhyllor mm.
Styrelsen samlades i Gålöbasens "Båsamäss" för konstituerande styrelsemöte och, inte minst viktigt, kuvertering av årsmötesprotokoll och inbetalningskort för utskick.
Betala din årsavgift för 2004 snarast
Nästa arbetsdag är lördagen 13/3, ställ upp!