Trots kyla och nordlig kuling...

...samlades ett stort gäng för att bädda för Spicas vintersömn. Färskvattenledningarna tömdes, namnskyltar monterades ner och kölar länsades. Sjunkbomber ställdes i förråd. Arbetet med våra blivande förråds- och verkstadscontainrar fortsatte.
Nästa arbetsdag är 8/11.