Startsidan Loggboken
loggboks_topp

En paradisisk dag

Årets EDIP (En dag i paradiset) lördagen 15 september blev den succé vi har blivit vana vid. En strid ström av besökare attackerade biljettförsäljningen reda några minuter efter grindöppning. Våra fartyg gick i skytteltrafik och satte hård press på besättningarna. Alla vi som jobbade hårt både ombord och iland kan känna oss stolta över ett ånyo lyckat EDIP.

 

Nytt för i år var att Sjövärnskåren och Sveriges Flottas Ungdomsförbund var inbjudna och kunde förses med friplåtar tack vare ett generöst stöd från Haninge kommun. Sjövärnsungdomarna ställde också upp som funktionärer vid grinden, som parkeringsvakter, flagghissare och allt son vi behövde hjälp med. Stort Tack!

 

Inte bara försäljningen av åkbiljetter gick bra utan även souvenirförsäljningen gav ett välkommet och rejält tillskott i kassan. Spica Vänners styrelse riktar ett stort tack till alla er som ställde upp för att göra EDIP 2012 till den succé det blev. Ingen nämnd och ingen glömd

 

Extra arbetsdag 8/9

8 september 2012 blev en extra arbetsdag ombord på Spica. Kjell (K1) och Magnus jobbade med orderhögtaleriet. Christian och Pelle med pitotröret.

 

 • Pitotröret
  Nya packningar monterades för att få stopp på läckaget på pitotrörets topp. Tack vare insatsen i lördags av Christian och Pelle kan pitotröret nu sättas ut och tryckloggen fungera vid nästa körning på EDIP 15/9 2012. Efter många års arbete av Kjell och med dagens arbete så kan farten nu presenteras på bryggan, i slc och i MC. Vid kontroll under resorna efter översynen stämmer farten ganska väl överens med bryggans GPS. Trippmätaren på bryggan visar dock ungefär dubbel distans medan den i slc visar mer korrekt..

  Första åtgärden är vid kommande arbetsdagar att byta ut distansgivaren på bryggan. Om problemet med distansmätning på bryggan kan lösas genom byte av distansgivare återstår att helst gå i loggbana och därefter justera loggen. Saknas drivmedel för gång i loggbana får vi kontrollera loggen under vanlig förflyttning.

 

 • ORA
  Under en längre tid har vi haft problem med orderhögtalarsystemet. K1 och Magnus jobbade vidare med felsökning. En av 10Wförstärkarna i luftintagsrummet fungerar inte utan har demonterats och Magnus har tagit hem förstärkaren för reparation. Bl. a är kondensatorerna i förstärkaren i dåligt skick. ORA´n har nu följande funktion:
     o Däck OK
     o Mässar Mittsektionen med off-inredning, slc är bortkopplade

  Från bryggan kan man genom att välja ”Mässar” och ”Däck” få ut information till personal på däck och i förliga inredningen, MC och FC hytt.

 Bakom tangenterna/
Sten Hecker

 

Och regnet det bara öste ned ...

Blött och grått var det på Gålö i lördags. Vilket inte hindrade att problemet med styrbords KaMeWa löstes under dagen!

En verkligt regnig lördagmorgon tog sig 8 man ombord för arbete på Spica. Huvudjobbet var att få ordning på maskin. Gunnar, P-O och Arne hittade felet på SB GT1 och åtgärdade detta så att Spica är nu åter gångklar med 2 turbiner. MS kan inte köras eftersom oljekylaren läcker och att vattenintag och utlopp är pluggade.
Christian och Pelle jobbade med Pitotröret. Kjell och vår nye medlem Magnus Lindmark jobbade med ORA-n och jag själv med reparation av asbestskador.
Vi har fått ett nytt haveri, nämligen på fläkten T1 som inte fungerar. T1 är viktig för den blåser in frisk luft i inredningen. Vi får klara oss utan T1 under EDIP. Det kommer nog att gå bra.

Följande arbeten utfördes:

 • Pitotröret
  Det läcker vatten från pitotrörets topp varför denna demonterades och rengjordes. O-ringar och packningar måste bytas. Biltema hade inga passande utan inköp måste ske på annan plats. Innan Pitotröret kan sättas ut igen och loggen tas i drift måste byte av packningar göras.

 • SB GT1 KaMeWa-hydraulik
  Felsökning genomfördes från grunden varvid SB GT1 startades förfelanalys. Efter flera starter konstaterades att den direktdrivna KaMeWa-pumpen sög luft i stället för hydraulolja. Grundorsaken var för låg hydrauloljenivå i turbinens KaMeWa-tank samt att en otät rörkoppling för hydraulolja orsakade att pumpen sög luft. Efter påfyllnad av 30 liter olja och åtdragning av rörkopplingen erhölls normalt hydrauloljetryck, vilket innebär att KaMeWa-systemet för SB GT1 fungerar och att fartyget kommer vara gångklart till EDIP. Påfyllnad av hydraulolja skall göras under veckan. Samtidigt kommer SB GT1 smörjoljepump för växeln kontrolleras.

 • Tryckfläkten T1
  Innan start av SB GT1 startades T1. Fläkten gick igång med havererade direkt. T1 och T2 måste återstartas efter övergång till fartygskraft för att få igång fläktar i maskin. För att inte riskera att skadan på T1 förvärras innan reparation kan ske, skall strömmen till T1 tillsvidare vara bruten på strömbrytare i BB elapparatrum.

 • ORA
  Fortsatt arbete för att försöka få ordning på orderhögtalarna. Mikrofonen på bryggan var helt ur funktion och har nu bytts. Reparationen har nu kommit så långt att man kan höra orderhögtalarna på däck. Det är inte klart i inredning och maskin. Det är ett komplicerat arbete med ett antal förstärkare som har reläer som inte drar korrekt.

 • Bryggan
  Reparerat isoleringsskador. Återstår att måla tak och skott där reparationer har skett.

Vid tangenterna

/Sten Hecker

 

Regnig arbetsdag den 16 juni

Regnet öste ned denna lördag. Besättningar på Ystad och Spica hade börjat förbereda tvätt av turbinernas kompressorer redan på fredagen. Förberedelserna bestod bl. a av blötläggning av kompressorerna med fotogen.

 

På morgon var piren mellan fartygen redan fullbelagd med tvättutrustning som tagits ut till Gålö dagen innan. Där stod bl.a. en komplett dieseldriven högtryckstvätt som även kan producera varmvatten. En jättestor plasttank med avjoniserat vatten stod mitt på piren mellan fartygen. För att trycka upp vatten till kompressorn låg en splitterny dränkbar länspump klar att sänkas ned i tanken.

På Ystad gick BB GT1 inte att starta trots att tidigare renoverade spridare hade monterats. På Spica var det kompressortvätt som nu gjordes av P-O, Arne och Kjelle H (K2) under Gunnars ledning. Hela proceduren med tvätt under torrotation med fotogen/avfettningsmedel, avjoniserat vatten i flera omgångar genomfördes på alla tre huvudturbinerna och på de två generatorturbinerna.  Även hela luftintagsrummet rengjordes med högtryck.  Efter avslutad tvätt provstartades samtliga turbiner.
Under sommaren kommer arbete att ske på Spica varvid de 8 spridarna som finns på varje GT1 skall demonteras och sändas till vår vän och välgörare Widde i Arboga för översyn. Här måste man vara väldigt noga och anteckna vilken plats varje spridare suttit på för att kunna återmontera spridarna på sin tidigare plats efter översyn.

I slutet av dagen meddelade Gunnar att man inte kommer att kunna få igång BB GT1 på Ystad till den inplanerade kundkörningen tisdagen 19/6 och att det kunde bli aktuellt med Spica som reservbåt. Av den anledningen planerades en mindre nyckelbesättning på Spica. Arbetet på Ystad fortsatte dock hela söndagen 17/6 och sedan några få spridare utbytts märkte man att turbinen kunde tända. Framåt kvällningen hade alla spridarna återmonterats och turbinen kunde startas normalt.

 

Vår Kjelle (K2) från Spica arbetade hela söndagen i luftintagsrummet på Ystad, vilket är jättebra för nu kan K2 procedurerna vid demontering och montering av spridare. På måndag kommer gasturbinspecialisten Christer och gör den slutliga återställningen av Ystads turbiner efter utförd återmontering av spridare. Najning skall utföras vilket torde innebära låsning av alla bultar mm. som skulle kunna vibrera loss.

 

Nästa gångdag för Spica blir antagligen först i slutet av juli. Spica skall, som säkert är bekant, till Rindö för översyn i början av augusti 2012. Under denna gångdag hoppas vi att få med Christer för att göra om den effektmätning som gjordes nu på våren. Då har vi möjlighet att kontrollera om spridarrenovering och kompressortvätt har kunna åstadkomma en tillräcklig höjning av gasturbinmaskineriets effekt. Utan Christer och Widde skulle vi ha svårt att klara det löpande underhållet av turbinerna på både Spica och Ystad eftersom det i vissa avseende krävs specialistkunskaper. Med deras hjälp kommer vi säkert även i fortsättningen kunna få ut den tillräckliga effekten som behövs för att driva så stora deplacerande fartyg som Spica och Ystad i farter över 30 knop.

 

Litet i skymundan kämpade Kjelle (K1) med orderanläggningen. Den fungerar nu bra utom när det gäller högtalarna i MC och i maskinrummet. För att ge ljud i dessa två och högtalaren på däck ovanför maskinkappen måste de tre förstärkarna som sitter i luftintagsrummet fungera. Man måste göra felsökning här och förstärkarna är inte så lätta att komma åt. Arbetet med ORAn får fortsätta under kommande arbetsdagar. Även Ta-systemet kontrollerades när det gäller förbindelsen mellan brygga och maskin. Kontakterna i respektive dosa rengjordes varefter förbindelseprov utfördes med gott resultat.

 

Sten Hecker

(genom Webmaster)

 

Arbetsdagen 9/6

Lördagen 9/6 samlades 12 medlemmar ombord. Det var 10 grader varmt och lätt regn, väderleksrapporten var inte särskilt positiv för vårt område. 

Kurre lyckades under dagen bli klar med navdatorn i slc. Problemet har varit att få ned GPS-informationen till slc från antennen till den GPS som sitter framför ManO stol på bryggan. På sikt kanske man kan dra en kabel till manskapsmässen för att där kunna presentera ett elektroniskt sjökoft med fartygets position markerad.

I luftintagsrummet har Oscar monterat upp lysrörsarmaturer så nu finns det bra belysning för det arbete som måste utföras i luftintagssrummet på våra GT1-or.
Kenneth har pejlat tankarna manuellt. I den förliga dagtanken finns diesel tillräckligt för att köra pannan kalla dagar. I de aktra tankarna finns tillräckligt med drivmedel enbart för att kunna  klara att köra turbinerna för effektkontroll efter genomförd kompressortvättning.

Ole fick ensam det mindre stimulerande vårstädningsjobbet så nu är det dammsuget och fint i inredningen. När dammsugning skulle köras i MC så gav dammsugaren upp och den gick inte att starta.

Arne och P-O jobbade med Poppen. Beträffande kylpaketet på Poppe-kompressorn så visade det sig att det fortfarande läckte trots genomförd renovering. P-O har en teori om hur man skall kunna täta den läcka som fortfarande återstår efter att kylpaketet har översetts.

Kjelle (K1) och Kjelle (K2) jobbade vidare med orderanläggningen. Det är fortfarande problem med en av de tre 10W-förstärkarna som sitter i manskapsmässen. C Gålö, Lennart, fortsatte arbetet med att få ordning på ”C Gålö Exp.” (gröna plasthyddan vid containerstaden).

Kl 1000 samlades vi i Gunrummet tillsammans med Göran Linddahl, VD för rederi Ystad. Ämnet var att både Spicas och Ystads huvudturbiner visar på kraftig effektnedgång, som inte kan tillåtas fortsätta. I stället skall effekten höjas till normal nivå.  Avsikten med mötet vara att försöka att samordna maskinbesättningarnas arbete för att åtgärda problemen. Bl a överenskoms att båda fartygen skall tvätta kompressorena med gemensamma resurser kommande på lördag 16/6.

Sten Hecker
(genom Webmaster)

 

Arbetsdagen 28/4

Följande arbeten genomfördes denna arbetsdag:

 • Placerat ut livräddningsmateriel.

 • Monterat ny GPS-antenn och dragit kabel med USB-anslutning till laptop med navigeringsprogram på bryggan/alternativt till slc

 • Kontrollerat sjökort inför kundkörning 7/5.

 • Kontrollerat att samtliga brandstationer är utrustade enligt utrustsningslista. Kontrollerat att brandposterna är rätt utmärkta.

 • Löst problemet med läckande brandpostventil på halvdäck genom att montera ett grenrör med fungerande ventiler.

 • Kontrollerat att brandlarm erhålles från rökdetektorer i MR.

 • Inventerat säkerhetsutrustning enligt checklista utrustning (RFM flik 4.4) som bifogas (räddningsvästar inventerade föregående

 • arbetsdag).

 • Kontrollerat bärbar länsejektor TVE 1000 i skyddsmtrlskåp 2

 • Kontrollera DEL 2000 (slc tambur).

 • Ett andningsskydd samt en branddräkt placerat i signalmaterielskåp på babords gångbord. En branddräkt jämte handskar och stövlar saknas.

 • Monterat en brandvarnare i manskapsmässen och en i däckstamburen.

 • Rivit bort färgflagor under däck i LIR och dammsugit därefter.

 • Länsat bort vatten i LIR köl (med svamp och pyts), men vattnet återkom efter fikat.

 • Kontrollerat på huvuddäck att samtliga rostskador är behandlade och målade.

 • Ordnat så att det finns färkvatten i handfaten i tvättrum 3.

 • Kontrollerat toaletten i tvättrummet sedan spolvattenpumpen startats. Driftsatt och kontrollerat septiktoaletterna.

 • Kontrollerat att vatten finns i kranar till handfaten.

 • Bunkrat vatten. Kontrollerat pumpen och driftsatt färskvattensystemet.

 • Bunkrat 5000 liter 27/4 2012. Pejlat drivmedelstankarna 28/4 2012, 18500 liter.

 • Åtgärdat svag hörbarhet på headset för FC och SB bryggvinge.

 • Kontrollerat förbindelse bryggan;  –maskin, - slc, - back och halvdäck och torpeddäck. Påbörjat arbetet med att reparera ORA.

 • Flyttat en förtöjningstross från förpiken till halvdäck (två nya förtöjningstrossar om 50 m levereras om cirka 8 veckor).

 • Sten Hecker

 

Arbetsdagen 31/3

Genomförda arbeten ombord 31/3 2012 framgår nedan. Ett allvarligt rostangrepp upptäcktes under arteomformaren i elapparatrummet. Som första åtgärd bör här kontrolleras hur djupt rosten har nått och om det finns risk för läckage. Enplan bör uppgöras för hur rostskyddsarbetet skall kunna medhinnas innan fartyget skall besiktningas i augusti.

 

Fortsätt arbete med navigeringsradar PN 610. Nu 40 år gammal radarstation som naturligtvis kräver mycket underhållsarbete. Förbättringar har gjort för att förbättra video på båda PPI och för att få bättre ekostyrka. EBL- funktion och avståndsstrob finns nu på PPI i slc. Rengjort samtliga kontakter på alla i radarn ingående kretskort. Dokumenterat och märkt kablage Status på SLI bör kontrolleras nästa arbetsdag. Vid eventuell Åboresa kommer SLI att behövas eftersom SLI sannolikt kan godkännas som fartygets Arpha-system, vilket krävs för passagerarfartygstrafik i internationell fart.

Bytt kursgyrots kraftaggregat som omvandlar 220V ~ till 24V=.

Överenskommit om hur upphängning av andningsskydd (luftapparater skall monteras i signalmaterielskåpet).

Haninge brandredskap AB gjorde den obligatoriska och årliga brandbesiktningen 3/4 2012. Vi bör i fortsättningen ta in våra skumsläckare i uppvärmt utrymme under vintern. Skumvätskan kan frysa när temperaturen inne i fartyget går ned mot -5oC, vilket kan skada släckaren. Dessa släckare har nått 10 års ålder 2013 och skall då tas i land för kontroll.

 

Ett omfattande arbete behöver göras för att stoppa ett flertal rostangrepp. På de flesta ställen är rostangreppen svåra att komma åt. Sandblästring är inte möjlig. Det bör undersökas om det går att finna en metod att begränsa rostutvecklingen på annat sätt. Följande bör övervägas:

a) Kolsyreblästring

b) Vakuumblästring

c) Behandling med fosforsyra följt av påläggning av tectyl i likhet med underredsbehandling av bilar.

Undersökning pågår för att få kontakt med ett företag som utför kolsyreblästring. Kostnader för sådana arbeten som behöver göras på Spica behöver också framtas.

 

Rostangreppen i färskvattentanken behöver stoppas. Möjligheter att arbeta inne i tanken är dock begränsade. Det går inte heller att komma åt alla skrymslen med mekaniska verktyg. Kolsyreblästring är här ett aktuellt alternativ.

Kontrollerat kölarna från gryngången till styrmaskin. Förpik, kättingbox får kontrolleras i samband med varvsöversyn.

Lösa metallföremål i form av pengar har hittats på några håll. Dessa metallföremål åstadkommer galvaniska strömmar som orsakar förrostning. Metallförmål får inte ligga kvar mot plåt utan skall tas bort.

Förråden behöver rensas på onödig materiel. Kontroller måste göras i alla utrymmen och under durkar så att trasor och annat skräp inte kan sugas in i i ejektorer eller pumpar vid länsning.

Förrådet i gryngången akterkant behöver rensas på materiel särskilt sådant som kan orsaka stopp vid länsning. Ett fack i intmtrlförrådet saknar låsanordning och innehållet kan falla ned durken då fartyget kränger. Durkar bör lossas så att hela kölen kan kontrolleras.

En del underhållsarbete i amm.durken återstår innan målning kan göras.

Uppbördsrum (under UO-mässen) behöver röjas, durkar lossas på akterkant för att kunna kontrollera kölen. Förråden bör kollas och onödig materiel tas iland. Begränsat förarbete återstår innan målning kan ske.

 

Allvarligt rostangrepp i elapparatrum upptäckt under omformaren. Durkarna måste tas bort för att kunna kontrollera resten av utrymmet. Omformaren kan inte flyttas,. Kraftaggregatet för torpedeldlening 677 är däremot konstruerat så att aggregatet kan dras ut ur stativet. Sedan kan stativet demonteras. Det bör sedan vara möjligt att från sidan komma åt och undersöka hur djupt rosten har nått. Under de 10 år som Spica låg vid Marinmuseum utan avfuktning har det sannolikt stått vatten i rummet.

Vatten i gunrumsgång har läckt ut på durken och samlats under mattan med rost som följd. Rost har under vintern drabbat ett flertal däcksluckor. Luftintagsrummet har tidigare varit helt torrt, men nu ligger det vatten i kölen, vilket bidrar till att det blir fuktigt i rummet. Ett omfattande rostskyddsarbete har bedrivits där tidigare under projekttiden, men som behöver fortsätta. Rummet bör snarast tömmas på vatten.

Rostangrepp finns på diverse håll i styrmaskinrummet. En del hål finns i däcket som tydligt kan observeras nedifrån om luckan till styrmaskinrummet stängs. Det finns dessutom något eller några hål i akterspegeln. Rör för länsning av babords länsbrunn (se bild 11) går inte ned i brunnen varför handpumpen inte kan nyttjas för länsning. Att komma åt och rostskydda rummet är svårt. Även här behövs en alternativ metod i stället för rent mekansik bearbetning.

En skada funnen där däcket övergår i överbyggnad på fartygets babordssida.

Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Fortsatt arbetet med driftsättning av tryckluftssystemet. Stängning och öppning provades av SB och MS avgasluckor med högtrycksluft från kompressor iland. Återstår lucka till BB GT1 samt de 2 GT5. Fjädrar saknas.

Rengjort de 3 magnetpluggarna på varje huvudturbin.

2 större asbestsskador upptäckta som behöver åtgärdas.

Sten Hecker

 

Arbetsdagen 17/3

Det var stor uppställning på arbetsdagen 17/3, hela 14 man deltog. Alla arbetade som vanligt effektivt och snabbt och trots att en del utrustning saknades i början av arbetsdagen fick vi mycket gjort. Vi fick bl. a tillstånd av Peter von Mehlen att låna en vinkelkap och en nålpicka av Ystad. Likaså kunde vi få låna ett andningsskydd (luftapparat) från Ystad så att det gick att mäta upp hur två sådana skall kunna hängas upp i Spicas signalmaterielskåp på BB gångbord.

Färgförrådet ombord och i land inventerades. Fortsatt arbete med att få ordning på PPI´t i SLC. Under K1 säkra ledning kunde EBL-fuktionen hittas någonstans bland alla elektronerna. K2 fick ordning på radiostativet i däckstamburen. Däremot är det ett nytt problem med avståndsstroben. Både EBL och avståndsstrob är viktiga vid navigering.

Eftersom Spicas andningskydd befinner sig på Arlanda för koll så fick vi låna ett från Ystad. Med hjälp av detta kunde Arne bestämma hur 2 sådana kan hängas upp i signalmaterielrummet. På durken skall läggas en trätrall på vilken brandgruppens skyddskläder skall ligga lättåtkomliga. K2 tog sedan en vinkelslip med kapskiva och kapade bort hållare för signalmateriel av olika slag och som inte behövs längre. Pumpen startades och kontrollerades. Med vanligt strålmunstycke erhölls en vattenstråle av avsevärd längd. När ett Fogfightermunstycke provades gav pumpen troligen inte tillräckligt tryck för att kunna användas vid brandbekämpning av oljebrand i maskin. Fortsatta prov får göras den 12/5 när K3 som specialist är närvarande. I övrigt fanns alla kopplingar.

Chrille, Per och Leif grep sig an rostskyddsbehandlingen av huvuddäck. Ett antal rostangrepp på halvdäck och backsdäck åtgärdades med nyttjande av att nålpicka och slipmaskin, När de angripna delarna av däcket var blankslipade, grundmålades ytorna . 3 st rosthål upptäcktes på halvdäck som måste igensvetsas nästa arbetsdag. Härtill kommer de två hål på däck vid maskinkappen där det läcker ned på båda ytterturbinerna. Ett rosthål finns som nämnts förut i reservuppgångsluckan på backsdäck som också måste åtgärdas. Främst luckorna på backen behöver rostskyddsbehandlas. Arne har försett följande luckor och dörrar med stängbart rör för dimspikar: reservuppgång från MR, lucka till luftintagsrum och lucka till styrmaskin, lucka till förliga gången, lucka till förliga reservuppgångsluckan, dörr mellan manskapsmäss och förliga gången. Om jag minns rätt så var det även dörren i vattentäta skottet akter om ingången till skeppsköket. Återstår att om möjligt placera ett rör för dimspik i ingångsdörren till slc.

Toaletten spolas med vatten från spolpumpen. Driftsättning får ske genom att öppna lämpliga ventiler och kontrollera rörsystemets tätning. Frågan om vatten till handfat och dusch i tvättrum 3 hann inte diskuteras denna dag. Gunnar var ombord den 11/3 och kopplade avluftningen så att färskvatten skulle torkas helt torr, vilket också visade sig vara fallet. Kenneth pejlade och kom fram till att tillgången på drivmedel är 11700 liter.

Smörjoljeförrådet är decimerat till 50 liter. Utöver dbro behövs 2 fat motorolja. Kenneth, P-O och Tobbe arbetade med tryckluftsystemet. Ett ventilblock för SB GT5 återmonterat. Samliga rörförbindelser för tryckluften kontrollerades. Ett trasigt rör av plast (glas) togs hem av P-O för åtgärd. I övrigt klargjordes hela systemet så att Poppe-kompressorn skall kunna startas och systemet kontrolleras under kommande arbetsdagar. Dock finns ett problem med stängningsmekanism som saknas för en av GT5 och att en av de mindre luckorna är skev. Testa funktionen på de främre vindrutetorkarna Kurre lyckades faktiskt att få vindrutetorkaren framför FC stol på bryggan att röra sig i ganska mycket högre takt än ultrarapid. I övrigt fungerar de andra 2 förliga vindrutetorkarna tillfredställande.

C Asbest Bengt och Classe A. har nu kontrollerat alla hytter och mässar utom FC och MtjC hytter med avseende på skador eller avflagande färg på isoleringen. En hel del bättringsmålning behövdes. Leffe kontrollerade radomen och fann att det fanns värme vid ingångsluckan som var ovanligt hög. Luckan står nu öppen i radomens botten. Fortsatt kontroll behövs vid nästa arbetsdag. Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Sten Hecker

 

Arbetsdagen 3/3

En kall, men solig morgon på Gålö mötte dagens 7 man starka besättning. Vid mellanpiren låg Spica och Ystad infrusna i en fantastisk skridskois. Några skridskoåkare syntes dock inte till.

Både Spica och Ystad hade arbetsdag. Det är verkligen trevligt när det arbetas samtidigt på båtarna. Vi fick besök av Göran Lindahl, VD i Ystads rederi, som erbjöd oss att få ett antal nästan splitt nya 12V gelbatterier.
Vår batteriexpert Thomas Rooth inkopplades på ärendet och vi kommer att tacksamt att tillsammans med Ystad ta emot och förvara samt underhålla ett antal batterier.

I det vackra vädret var det enkelt att få kontroll på huvuddäck och dess kondition. Bl. a upptäcktes att reservuppgångsluckan från förliga inredningen har fått ett rosthål som måste åtgärdas. Luckan är skev och måste riktas.

På eftermiddagen hördes kraftiga hammarslag akterifrån när Thomas gav sig på att frilägga ett antal rostskador på halvdäck. Dessa kan lätt iakttas eftersom färgen reser sig ovanför rosten. Nerifrån styrmaskin kan två rosthål lätt iakttas genom det insilande dagsljuset.
Vi måste nu under våren göra en kraftinsats och gå över hela huvuddäck från för till akter. Knacka bort all rost, slipa stålrent och rostskyddsbehandla med färg.

Dagen inleddes med diskussion om hur brandbekämpning skall kunna klaras om branden slår ut generatorerna. Brandpumpen är ju eldriven och kan då inte fungera. Frågan om om en flyttbar brandpump diskuterades. På inrådan av Lennart som via mail orienterat om den flyttbara dieseldrivna brandpump som placerats i en låda under rymdcontainern. Lösningen på vårt problem fanns verkligen i lådan, som visade sig innehålla en liten dieseldriven flyttbar brandpump som väl uppfyller alla våra krav. Dock beslöts att även försöka återfinna Spicas sprinklerpump. Om det inte skulle gå att driftsätta den så bör den finnas ombord för att kunna visas som museiföremål.

Hur våra två andringsskydd (syrgasapparater) skall förvaras lätt åtkomliga från huvuddäck diskuterades. Signalmaterielskåpet befanns uppfylla kraven. Ombord fanns två syrgasflaskor men själva syrgasapparaten är lämnad till Blomman för kontroll, varför upphängningen inte går att åtgärda förrän en hel utrustning finns ombord.

Arbete ägde rum i styrmaskinrummet för att kontrollera vilka åtgärder som måste vidtas för att få igång tryckluftsstängning av avgasluckorna. Stängningsmekanism kunde identifieras för samtliga luckor utom för styrbords GT5, där ett ventilblock som fördelar tryckluft till öppnings- och stängningsmekanism.
P-O och Torgny lyckades dock finna ett sådant ventilblock i reservdelsförrådet i land. Nästa steg blir att byta ut alla slangar som förbinder de olika rörsystemen med varandra, prova hela systemet utom Poppen med hjälp av den eldrivna kompressorn på kajen, sedan köra Poppen och kontrollera hela systemet.

Vidare diskuterades hur man skulle klara att hålla ned värmen i slc under långa förflyttningar till sjöss. Beslöts att inte driftsätta cirkulationsaggregaten i slc p.g.a. av de svårigheter som skulle uppstå i samband med den nödvändiga dräneringen på hösten, när fartyget skall klargöras för vinterperioden.

T1-an suger nu tack vare omfattande arbetsinsatser av Kurre luft från intag på signalbryggan och inte som tidigare från babords apparatrum, där manluckan till babords drivmedelstank inte var dragen, vilket resulterade i att oljelukt sögs in i inredningen. Man bedömde nu att om T1 körs samtidigt med S1 så borde temperaturen hålla sig på en rimlig nivå även under långa gångdagar. Sedan alla 24V batterigrupper nu är åtgärdade av K1 & Co kunde K1 nu ägna sig åt att driftsätta slc PPI efter byte av bildrör förra arbetsdagen. En hel del arbete med detta återstår.

Sten Hecker

 

Arbetsdagen 18/2

Kyla, fukt och blåst mötte upp på Gålö på arbetsdagen 18/2. Vi hade besök av Tobbe, blivande chief och Sara som är sjökapten och även utbildad jurist och kanske blivande medlem och befälhavare på Spica.

Tobbe jobbade med Kenneth i maskin. Sara fick en genomgång av fartyget och fortsatte sen att jobba tillsammans med övriga besättningen.

Totalt uppgick besättningen till 11 man. Förutom mycket skottning så jobbade man enligt tabellen nedan:

 • Fartygsbiblioteket
  Huvuddelen av biblioteket flyttat till flottiljexpeditionen.
 •  

 • Navradar
  Det ”gula” PPI som nyttjats i slc under föregående år kunde inte förstärkas upp tillräckligt. Tyvärr finns det inte några fler sådan PPI avsedda för radarnavigering i vårt förråd. PPI-et är nu utbytt mot ett ”grönt”, som i första hand är avsett för bryggan och har kortare efterlysning.
 •  

 • Uppmärkning
  Kontrollerat uppmärkning av utrymningsvägar, livräddningsmateriel mm. Gått igenom åtgärder för att förbättra fartygets brandskydd. Den nya dimspiken förevisades. Till att börja med kommer vi att förbereda för att kunna nyttja dimspiken vid bekämpning av brand i maskin.
 •  

 • Livlinor
  Kontrollerat antalet livlinor. Enligt utrustningslista skall det endast finnas en lina ombord och den finns i beklädnadsförrådet i hytt 1. Ytterligare en sådan lina borde anskaffas.
 •  

 • Hålskepp
  Kontrollerat att kölarna är torra inombords.
 •  

 • Färskvattentanken
  I tanken var det fortfarande is i botten så det måste bli varmare innan tanken kan göras helt torr.
 •  

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna
 •  

 • FRD
  Kört brännoljepumpar för varje turbin för att säkerställa att membran i FRD (reglerdonet) på varje turbin hålls fuktiga av brännoljan.
 •  

 • Smörjoljefilter
  Rengjort samtliga 3 sugfilter placerade direkt efter smörjoljetankar. Filtren innehöll en stor mängd färgflagor, sannolikt beroende på att färgflagor kommit in i rören i samband med att rörsystemen varit borttagna vid restaureringen av fartyget.
 •  

 • Fläktsystem T1
  Filter i radiatorledning till fläkten T1 skall bytas, men detta kan ske först senare i vår och efter att radiatorsystemet kunnat avtappas. Bör kombineras med byte eller reparation av ventil till radiator i ubefmässen
 •  

 • 24V Nödsystem
  Den sista av fartygets 5 batterigrupper ingående i nödsystemet och den som ger 24V spänning för belysning av livflottestationer och vattenspeglar, där livflottar skall sjösättas, har nu fått avbrottsfri kraft. Detta innebär att batterigruppen laddas även när fartyget lämnas och huvudtavlorna i maskin kopplas ned.
 •  

 • Avfuktning
  Läst av hygrometer i manskapsmässen och den visade vid dagens början på en fuktighetsgrad på 60 %. Avfuktningsaggregat Kontrollerat att aggregaten är i drift. Återstår att byta filter i vissa aggregat.
 •  

Vid tangenterna

/Sten Hecker

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter