Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Det blev en hel del gjort under arbetsdagen 2/4:

Byssan och inredning

Diskat, rensat och rengjort i byssan. Tagit i land plastdunkar, tömt papperskorgar och dammsugit i inredningen. Flyttat värmefläktar till el-uppbörd i gryngången.

Ventilationssystem

Fortsatt arbete med CAD-ritning av ventilationssystemet

Färskvattensystemet

Färskvattenpumpen driftsatt och färskvatten finns nu tillgängligt i byssan och förliga tvättrummen. Toaletterna i förskeppet fungerar.

Brandskydd

Dräneringsventiler återställda efter vintern för att kunna öppna bottenventilen och köra brandpumpen. Brandpostsystemet driftsatt och kontrollerat i lågsfartsmod.  

Rörlig brandskyddsmateriel utplacerad. Årlig besiktning av fast och rörligt brandskyddsmateriel sker på onsdag 6/4).

Spolsystemet

Spolpumpen är svårt rostangripen enligt okulärbesiktning.

Rostskyddsbehandling i kölar

Ett gediget arbete  i ammunitionsdurken fortsatte. För att kunna komma åt rost i hörn och vinklar behövs en tryckluftsdriven nålhacka. Den som arbetar i kölar skall vara utrustad med ansiktsmask.  Flera bör inte arbeta med rostskydd i samma utrymme. Rostskyddsarbete utfört i durk under färskvattenpumpen

Övriga kölar kontrollerade. Vattennivån har ökat något i MR, orsak okänd. Vatten finns även i kölen i luftintagsrummet, men nivån där är stabil

Lanternor mm

Batterigrupp för lanternor har flyttats från SB apparatrum till bryggan. I händelse av generatorbortfall är det nu enkelt att koppla in batterigruppen från bryggan.

Reservdrift och underhållsladdning av lanternor, VHF och GPS, övervakning av fast brandskydd och Ta-systemet (headset) är nu åtgärdade

 

Arbetsdag 5/2

En tapper skara tillbringade lördagen där den tillbringas bäst, d.v.s. ombord i T121 Spica, med diverse arbeten. En hel den blev gjort, bl.a.:

 • Arbete med spolventilen till toaletten i tvättrum 2 som frusit
 • Påbörjat reparation av läckande rörsystem för varmvatten i förliga gången,
 • Påbörjat arbete med att byta ut färskvattenpumpen
 • Kört upp olja i KaMeWa-tankar
 • Rutinmässiga kontroller av kölar
 • Batteriladdning
 • Avfuktning
 • Lagt ut dubblingen till springet som lossat från moringen (Spica ligger annars tryggt, infrusen som hon är)
 • Nyinstallation av ny radioenhet för rundradio och ORA
 • Samt ett dagsjobb med avluftning av radiatorerna.

Värmen fungerar nu ganska bra på SB-sidan och värmen når ända fram till hytt 1.

 

Årets sista arbetsdag

Sex tappra Spicavänner samlades lördagen 11/12 för en sista insats för året. Efter reparationer av läckande radiatorer körs nu värmepannan för att förhindra frysskador. I maskinrummet håller en byggfläkt värmen. Det nyligen resta förrådstältet har fått plåttak monterat efter en akrobatisk balansakt av P-O. Korppsarbete i form av snöskottning hjälpte till att hålla värmen. Efter att ha assisterat R142 Ystad vid losskastning och önskat Fair Winds and Following Seas för hennes ombasering till Stockholm och Vasapiren kunde vi njuta av några glas varm glögg innan vi packade ihop för att tillbringa jul- och nyårshelgerna tillsammans med våra familjer.

År 2011 innebär ingen vila. Vi börjar med arbetsdagar som vanligt lördagar i udda veckor. Första arbetsdag 22/1.

 

Julnautika på Sjöhistoriska

I år deltog T121 Spica Vänner, FSvR, Föreningen M20 och Mtb-veteraner i Sjöhistoriska museets julmarknad (Julnautika). Vi lyckades att sprida budskapet att vi finns till en bred krets av maritimt intresserade människor. Försäljningen av våra profilprodukter nådde inte ens i närheten av ”all time high” vilket vi inte heller hade räknat med. Vinsten med att delta i arrangemang som Julnautika ligger i att vi får möjlighet att visa upp oss, att prata med rätt sorts människor och att därmed försöka skapa en opinion för Veteranflottiljens berättigande som bärare av det örlogsmarina arvet.

Sammanfattningsvis kan vi trots allt kalla dagen för lyckad. Representanterna för fartygen gjorde en strålande insats med att marknadsföra Veteranflottiljen.
Nog skall vi ställa upp nästa år, eller?.

Lite tryck på Sjöhistoriska att ge oss en mera central placering skadar dock inte.

 

Arbetsdag 27/11

Avfuktning

 • Avfuktning är ordnad och nu igång även för maskinrum och styrmaskinrum. Fartygets hela avfuktningssystem är i drift utom anläggningen för avluftning av kulan.

Frostskyddsbehandling
 • Septictoaletterna i tvättrum 1 och 2 hade frusit trots att ett värmeelement placerats intill toaletterna. Inte mycket att göra åt förrän det är möjligt att tina upp isen. Vattenledningarna till toaletterna är frånkopplade. Kylskåpet i byssan hade däremot klarat sig kanske med hjälp av den värmefläkt som var placerad där. Vattnet är nu avtappat från kylen och systemet skall inte kunna frysa sönder. Vatten till och från färskvattenpumpen är frånkopplat. Spolvätska är intryckt i ledningen från pumpen till fartyget. Ledningen mot tanken avtappad.

Maskin
 • Hylskylningen är dränerad.

220V-systemet
 • Kökstrafon kontrollerades och fungerar som den skall.

Radiatorsystemet.
 • Genom att tappa av radiatorsystemet under nivån för radiatorn i FC hytt kunde den läckande ventilen bytas. Sedan expansionskärlet och hela systemet återfyllts med glykolblandat vatten startades pannan för kontroll och nödvändig avluftning. Problemet hade emellertid flyttat sig till radiatorn i tvättrum 3 där ventilen läckte. Mera jobb nästa arbetsdag alltså

24V systemet
 • En ny laddningslikriktare med väljare mellan fartygskraft och batterikraft för headset och lanternor är monterad.

Plåttaket på förrådstältet har fått nockplåt monterad.

Förberedelser för DP operativa kontroll (auditering) av säkerhetsorganisationen pågår.
 

Urtima arbetsdag

Denna urtima arbetsdag 20/11 då Kjell H och undertecknad slet som f-n sågades nyponhäcken vid parkeringsplatsen ned. Innan röjsågen havererade hann vi med ¾ av snöbärssnåret. Allt ris ligger i en särskild hög av en storlek så att jag nog får hålla mig undan för Rune ett tag. Det återstår en hel den arbete med att få området där buskarna växt i presentabelt skick men vi har nått en bra bit på väg. Inne i nyponhäcken hittade vi en jordfräs som vid en ytlig besiktning verkar kunna fås att fungera. Vad vi nu skall med den till. Jordfräsen står nu under semitrailern.


Plåttaket på förrådstältet är fastskruvat med farmarskruv utom uppe vid nock. Varken ork eller tid räckte till.

Militärpolis genomförde i dag legitimationskontroll på alla som fanns på Gålö. Mycket trevliga och professionella soldater som hade Vet.flj. och GBBK bästa för ögonen.
 

Arbetsdag 13/11

Spica "nattas" för vintern. Färskvattensystemen är tömda och återfyllda med frostskyddsvätska. Vi ser behov av stora insatser för att komma tillrätta med rostangrepp i kölar så känner du för att göra en insats är du mer än välkommen.
På landsidan har ett förrådstält rests och fått ett tak av plåt. De som arbetade med detta förtjänar allt beröm då målet för dagen var att resa tältet men med envishet och mycket jävlaranamma kom det upp plåt på taket.

Nästa arbetsdag blir en urtima sådan; 20/11 skall plåttaket säkras med farmarskruv. Vi kommer också att provköra en medlems nyanskaffade röjsåg genom att såga ner nyponhäcken och annat sly för att få Gålö att se ut som det en gång var.
Ta nu ledigt från båtupptagningar och lövräfsande och hjälp till kommande lördag!

 

Arbetsdag 30/11

Tio medlemmar jobbade ombord och på basen arbetsdagen 30/11.


En hel del blev gjort:
 • Samtliga kölar är nu tömda på vatten.
 • Det läckande röret vid oljeseparatorn i styrmaskin är lagat. Nu användes en bärbar elektrisk pump för att få bort vattnet i SB länsbrunn.
 • Läckage från ventil på radiator i FC-hytt kan inte åtgärdas utan att värmesystemet töms på vatten.
 • Så fort det finns arbetskraft tillgänglig bör arbeten igångsättas med rostborttagning i kölarna. Lämpligt att börja med amm.durken och göra kölen åtkomlig. Blir det för kallt att jobba där går det ju bra att ta ned en värmefläkt.
 • Luftintaget är täckt med presenning
 • Avfuktning är klargjord och driftsatt i förskepp och midskepps.
 • BB halotronflaska losskopplad och inlämnad för felsökning och kontroll.
 • Fläck med bortbränd färg målad med grundfärg
 • Vissa förtöjningsändar dubblerade
 • Ställning till förrådstältet är flyttad.
 • Demontering och urplockning av diverse materiel ur 40-fots containern påbörjat
 

Arbetsdagen 16/10

Trots att bara fem tappra ställde upp under arbetsdagen 16/10 blev det en hel del gjort:
Fartyget kontrollerades från köl till masttopp och många noteringar om nödvändiga åtgärder gjordes. Våra utrymmen på landbacken fick även de en del omvårdnad.

Kontroll av kölarna

Gryngången:

 • Kontroll snarast. Plåtar måste monteras bort för att kontrollen skall kunna göras.


Ammunitionsdurken:

 • Torr men fukt kunde observeras. Förefaller vara allvarliga rostskador midskepps.


Förrådsrummet:

 • En hel del vatten midskepps i stridsspetsduken. Vattnet kommer från den läckande färskvattenpumpen. Så snart vattnets stängts av demonteras färskvattenpumpen och ersätts av en ny modern.


Maskinrum:

 • Inget vatten i kölen.


Luftintagsrummet:

 • Ganska mycket vatten.


Styrmaskinrummet:

 • Vatten har läckt ut på durken om styrbord.

FC –hytt:

 • Ventilen till radiatorn är ur funktion och läcker vatten


Kontroll av säkerhetsmateriel

Checklista utrustning:

 • Listan genomgången för att få fram en slutlig utrustningslista.

Brandskydd av GT1:

 • Larm erhållet för lågt tryck på larmenheten i MC.

Cirkulationsfläkt för maskin i skyddstjänstskåp 2:

 • En lucka på fläkthuset står öppen vilket innebär att fläkten suger luft från skyddstjänstskåpet i stället för från signalbryggan. Åtgärdas snarast.

Byte av rundradio:

 • Arbete påbörjat.

Containerstaden:

 • El-försörjning till 40-fotscontainern fixad.

Mediakontakter:

 • T121 Spica besöktes under dagen av en reporter från tidningen Soldat och Teknik för att hämta underlag till en kommande artikel om Spica. Artikeln planeras att publiceras i vårnumret av tidningen. Någon av de närmaste dagarna kommer oktobernumret med två stort uppslagna artiklar. den ena om T56 och den andra om Veteranflottiljen.
 

Arbetsdag 2/10

Cirkulationspumpen till pannan är bytt. Fläktsystemet funkar som det skall under förutsättning att det startas korrekt. Dörrströmbrytaren till dörren mellan byssagång och gunrumsgång är fixad Plattjärn och andra profiler är räddade från S/S Sprängarens raid mot skrot på cisternplan. Tältet är rivet och en ny ställning är på plats, men utan tältduk. Materiel i tältet är täckt med presenning i avvaktan på att plåttak monteras på tältställningen. ”Friggeboden” är tömd och väntar på städning och beslut om vad den skall användas till. Ystads friska och trasiga propellerblad är upplyfta på containertak.
Nästa arbetsdag 16/10.
 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.