Startsidan Loggboken
loggboks_topp

EDIP succé i år igen

Trots två fartyg på "sjuklistan" genomfördes årets "En Dag I Paradiset (EDIP) i sedvanligt vackert väder. Det var stundom trångt både på och vid mittenpiren i södra hamnen då fyra fartyg samsades med den för dagen stillaliggande R142 Ystad och körde sina turer därifrån. Innersta piren kunde inte användas då den var nödvändig för Amf1 verksamhet. Det kan konstateras att amfibiekåren ligger långt före flottan när det gäller signaturanpassning av fartygen; INGEN kunde se de fartyg som bedrev sin verksamhet förtöjda vid inre piren. För det kan väl inte vara så att den inte utnyttjades av de amfibiska stridskrafterna?
T121 Spica genomförde fem turer för totalt 140 gäster. Biljetterna såldes slut på nolltid. Gästerna fick njuta av en kort resa i hög fart ut på Mysingen och en sväng runt Äggskären. "Lastning och lossning" fungerade ypperligt så tid vid kaj kunde minimeras.


Souvenirförsäljning, veteranbilar, radiomuseum, film i Båsamässen och en inhyrd "korvgubbe" lockade de som väntade på en sjötur.
För några vidtar ENIP med varierad matsedel; surströmming eller grillat.


Torpedbåtssäsongen börjar nu lida mot sitt slut men förhoppningsvis har vi några charterkörningar kvar innan vintern kopplar sitt grepp om Gålö.

 

Lyckat besök i Nynäshamn

Helgen 27-29 augusti besökte T121 Spica tillsammans med R142 Ystad, T46 och T56 Nynäshamn i samband med Skärgårdsdagarna och bomässan Bo10.

Att vi var välkomna visste vi efter det förarbete som gjorts innan besöket men det mottagande vi fick överträffade alla förväntningar. Kajplatser med el och vatten tillhandahölls gratis. Turistbyrån marknadsförde fartygen och visade oss all uppmärksamhet. Kronan på verket kom redan första kvällen då kommunen bjöd in till Italiensk buffé i kommunhuset. Det var ingen som gick därifrån hungrig. Eller törstig heller för den delen. Ledande lokalpolitiker från både Nynäshamn och Haninge besökte fartygen och deras "...det här måste vi göra om..." ringer fortfarande i veteranernas öron.
Allmänheten visade ett intresse, som till och med överträffar Skeppsholmsdagen, att besöka fartygen. Köerna ringlade långa och vi tvingades att stänga fartygen korta stunder för att trängseln inte skulle bli för stor.
Söndagen bjöd på vackert väder då vi återgick basen. T121 Spica och T56 gick över Mysingen med hög fart medan R142 Ystad och T46 valde att gå genom Skramsösund och över Hårsfjärden.

Nu hämtar vi andan för kommande lördags EDIP.

 

Nu är T121 Spica hemma igen!

Efter en dryg veckas varvsvistelse på Rindö Marine blev T121 Spica klar för Transportstyrelsens inspektion vilken vi passerade med betyget Mycket väl godkänd. Underhållsarbetena på varvet gick snabbare än beräknat varför Spica sjösattes redan i tisdags 6/7. Besättning och inte minst varvets personal har gjort en heroisk insats för att Sveriges mest intressanta levande museifartyg skall kunna bibehållas i sjögående skick.


För att visa vår uppskattning till varvet och även ”hemmafronten”, som tålmodigt skött hus och hem medan äkta hälften tillbringat all sin lediga tid ombord, bjöd vi under ombasering till Gålö på en sjötur i strålande vackert väder.

Efter en sedvanlig elegant förtöjningsmanöver med följande ”väl i roder och maskin” dukades för en förtöjningsöl med tillhörande granatsnaps och ölkorv på torpeddäck.

En mycket nöjd besättning tillönskas nu någon eller möjligen några veckors ledighet innan det är dags att ägna uppmärksamheten åt vårt fartyg igen.
 

Gålö - Stockholm 11/6

I kraftigt regn och med paraplyerna uppfällda kom passagerarna ombord på Spica vid Gålö tidigt på morgonen den 11/6 2010. Besättningen gjorde de sista förberedelserna för gång ombord och efter att ha hälsat gästerna välkomna gjordes klart för gång.

Kl 1010 kastade Spica loss och backade ut i Gålöviken. I de öppna luckorna ovanför ManO och FC strilade regnet ned. Spica tog nu upp farten till 14 knop med endast styrbords huvudturbin igång varvid vindrutan på brygghustaket ledde vind och regn över bryggtaket. Spica gick standardrutten mot Stockolm via Mtb-leden längs västsidan av Ornö. Väl uppe på Jungfrufjärden startades babords och mittenturbinerna och kompressorvarvtalet togs upp till 11000 rpm Detta varvtal behölls sedan för alla turbinerna eftersom brännoljetrycket för mittenturbinen fluktuerade vid högre varvtal med vibrationer som följd och Spica susade nu fram i det kraftiga regnet med 30 knops fart. Nere i fartyget arbetades det hårt i byssan med att få mackor, öl och kaffe klara för utbackning till passagerare och besättning.

Farten bihölls upp till fyren Kofotsgrund utanför Ingarö, som passerade omkring kl 1120, varefter Spica fortsatte nordvart mot Stavsnäs med en turbin igång för att spara drivmedel. Regnet minskade nu successivt och under andra halvan av resan till Stockholm kunde passagerana vara på däck utan att bli våta. Efter Stavnäs fortsatte Spica vidare under Djuröbron och nordvart genom Vindö strömmar, via Lindalssundet och Oxdjupet (kl. 1315) och sedan genom huvudlotsleden mot Stockholm. En segelbåt fällde sin flagga för hälsning när T121 Spica passerade fyren Brödstycket vid utloppet ur Lindalssundet i tron att Spica fortfarande är ett örlogsfartyg. Hälsningen besvarades naturligtvis genom att gångflaggan snabbt halades på halv och sedan hissades i topp.

F.d minsveparen M20 under befäl av Anders Håkansson möte vid inloppet med en vänlig morsesignal som besvarades genom att morsekunnig passagerare snabbt greppade babords morselampa och tog emot signalmeddelandet. Spicas signalman satt vid tillfället till rors. Färden mot Stockholm avslutades vid ingång till Nybroviken. Manövern in mot museifartygspiren genomfördes genom att Spica backade ned nära intill fyrskeppet och gick upp mot kajen med fören för att först få iland en lina från förskeppet, varefter förtöjningen blev lätt att slutföra. Strax därefter kom M20 in och förtöjde utanför Spica.

 

Arbetsdag 22/5 2010

Enhandfull tappra arbetade ombord denna soliga och mycket varma dag.
Ambitionen var bl.a. att tvätta fartyget från kula till vattenlinje med högtryckstvätt. Tyvärr visade det sig att vårt tvättaggregat inte gav det tryck vi önskade. En hel del tid lades på att försöka fixa detta men hittills utan resultat.

Under försöken att justera tvättaggregatet hämtades två 28,3 cm granater m/1912 för att resas som "grindstolpar" till mittenpiren. Även här gick vi på pumpen då det visade sig att resa 305 kg granat på högkant inte är något man gör med handkraft. Frontlastaren får rycka in vid ett senare tillfälle. 57 mm pjäsen med sin plastkupol kunde i dag fungera som bastu. Trots detta är den nu städad och i visningsbart skick.

Ett glädjeämne bland andra var att vi kunde välkomna den yngre systern R142 Ystad åter till hemmahamn efter en välbehövlig översyn på Muskövarvet (Ja, jag vet att det numera heter Kockums).

 

Arbetsdag 15/5

Lördagen 15/5 var det förståeligt inte så många som kom ut till Spica på arbetsdagen. Dels var det en uppkommen arbetsdag och dels så finns det ju en och annan privat båt respektive åtagande som måste klaras av under våren.

De som emellertid var där klarade av en hel del i det härliga vårvädret. Torpedtub 4 sitter nu som gjuten igen, radar, logg och gyro verkar nu ok, men måste testas till sjöss. Larm är installerat och kommer att driftsättas inom kort, träräcken på signalbryggan är fernissade, poppen nästan klar, läckande oljetrycksledning fixad och bränslefilter undersökta avseende märkning och så en hel del småpyssel förstås.

Nästa arbetsdag är nu på lördag den 22 maj och då hoppas vi att det kommer många fler, så att vi (om vädret tillåter) kan börja med skrovsidor och överbyggnad.

Vi uppmanar alla som kan jobba under varvsvistelsen som börjar med ombasering till Rindövarvet den 30 juni och som sen kräver en gedigen arbetsinsats fram till den 8 juli, då vi planerar att återgå till Vasamuseet att snarast anmäla sig till ordföranden.

 

Muskö runt 3/5

Måndagen 3 maj kunde T121 Spica välkomna 24 gäster för en sjöresa i ett strålande vackert vårväder. Efter noggranna förberedelser i maskin, byssa, mässar och på bryggan kastade vi loss kl 1500. Kursen sattes mot norra Hårsfjärden varefter vi girade söderut mot Muskö. I sakta mak, ca 8 knop, passerade vi de imponerande fartygstunnlarna i Djupskåraberget och fortsatte den nu för civil båttrafik öppnade leden genom Skramsösund. Väl ute på södra Mysingen kopplades alla tre gasturbinerna in och farten togs upp till dryga 30 knop och vi girade upp mot Östra Röko.
Denna vackra dag mötte Mysingen inte med sjögång utan fjärden låg blank som ett nybonat golv. Ingen sunnanvind brusade men det gjorde fartvinden då vi sträckte mot Mysingsholm med 11 400 kompressorvarv på turbinerna som gav 34 knops fart. Efter passage mellan Äggskären och Snappudd var det dags att gå till Gålö för natten och i höjd med Oxnö udde gavs signalen ”K” på fartygslarmet vilket markerade att det var dags för stationer för förtöjning.

Tryggt förtöjda vid mittenpiren serverades våra gäster en drink på torpeddäck medan våra skickliga kockar och ”flunkar” förberedde middagen. I fartygets mässar serverades våra gäster en delikat förrätt bestående av gubbröra på kavring vilken sköljdes ned med lämpliga drycker. Biff Rydberg som huvudrätt var även den mycket uppskattad och våra kockar fick ta emot mycket välförtjänt beröm. En god middag avslutades som sig bör med kaffe och en och annan cognac eller punsch satte pricken över i.

Efter väl förrättat värv kunde flunkar och våra alltid hjälpsamma vänner på R/V Nordanö avnjuta sin middag med alla tillbehör i gunrummet under det att dagen summerades och en och annan sång (nåja!) kunde höras.

 

T121 Spica till sjöss

Det har varit ett kort uppehåll med rapporter i loggboken beroende på att vi alla har jobbat hårt med att få Spica klar för provtur 1 maj.

 • Elscheman har renritats från skisser då det visat sig att gamla scheman inte stämmer
 • Den gamla Poppekompressorn är utbytt mot en, om inte ny, i bättre skick.
 • BB manskapsmäss har getts en ny fin hylla för att härbärgera både TV, dator, DVD-spelare och en TV.
 • Brandpumpen är reparerad och fungerar nu som den skall.
 • Ett irriterande läckage från övertrycksventilen till varmvattenberedaren i byssan är åtgärdat.
 • Olja har fyllts i förrådstanken och bränslenivån är pejlad både med sticka och tryckluft.
 • A-ugnen i byssan är nu driftsatt.
 • Föreningen har begåvats med en hel del prylar för både nytta och utsmyckning av pirarna: Ett antal högtryckstvättaggregat kommer att fördelas till flottiljens fartyg, två st. 28,3 cm granater (blinda!) från pansarskeppens kanoner kommer att pryda mittenpiren, ett antal ”grisar” (30,5 cm antiubåtsgranater) kommer att målas i rätta färger och pryda basen, 10,3 cm lysraketer kommer att ställas i ordning som åskådningsmaterial.
 • Trädetaljer på signalbryggan är slipade och klara för ny lack.
 • Massor av lösa, ej nödvändiga ombord, prylar har flyttats till containrar.
 • Brandbesiktning är utförd och några bradsläckare har bytts ut mot färska

Så kom då den stora dagen då det var dags för provtur. Efter en grundlig genomgång av säkerhetsbestämmelser och övning i brandbekämpning, länsning och nödstyrning var det dags för provtur. T121 Spica kastade loss från yttre piren i en frisk sydvästlig bris och genomförde maskin- och manöverprov som bara blev en kvittens på ett väl utfört arbete. Allt fungerade som det skall.
Efter förtöjning vid mittenpiren tog vi ombord årets första gäster för en tur i hög fart över Mysingen. De trettio gästerna fick njuta av torpedbåtsfart och efter en elegant förtöjningsmanöver serverade byssan mackor och öl på huvuddäck.

Under dagen besöktes T121 Spica av en reporter och en fotograf från tidskriften ”Haninge i Dag”. I kommande nummer kommer det att finnas en artikel om T121 Spica och vårt arbete med att rusta upp och hålla fartyget i skick som musei- och passagerarfartyg. Fotografen återsåg Gålöbasen och Spica för första gången sedan 1969 då han tjänstgjorde på T122 Sirius som radiotelegrafist.

Nu tar vi en paus för återhämtning och ser fram mot måndagen 3 maj då T121 Spica åter går till sjöss med gäster ombord. Muskö runt står på programmet. Rapportering som vanligt i loggboken.
 

Urtima arbetsdag 27/3

Nu finns den nya poppen på plats efter att det trilskande svänghjulet på den gamla poppen gav upp och lät sig demonteras. Därmed gick det att få upp den genom nödutgången till däck efter starkt och envist arbete.

Mattor är nu på plats i förliga gången efter slit med tumstock, smygvinkel, sticksåg och ett och annat uttryck som inte ingår i svenska akademins ordlista. Förliga gången nu ser riktigt trevlig ut.

K1 och K2 har fixat halvdäckshögtalaren och en massa annat som nu kan prickas av på prioriteringslistan.

Till glädje för oss med fartygen förtöjda i södra hamnen har Fortifikationsverket med sin underentreprenör Rånö Gård och Varv tagit bort den gamla träskoningen på mitten och yttre piren. Mittenpiren är rensad medan det återstår lite jobb på yttre. Så snart isläget tillåter kommer fartygen att flyttas till de platser de skall ha framöver. Spica och Ystad vid mittenpiren, Sprängaren, Sveparen, Nordanö och A-sluparna samsas vid yttre piren.

Nu i påsk kommer många att umgås med nära och kära och/ eller pyssla med egna båtar. De som önskar och kan arbeta på Spica kan kontakta ordföranden, så att vilka arbetsuppgifter som kan utföras klaras ut.

Snart skall T121 Spica ut på det blå och det är kort om tid att hinna med allt

 

Arbetsdag 6 mars 2010

Soligt, ganska varmt och glittrande fjärdar. Synd bara att känslan av varmt väder (+/-0°) måste jämföras med tidigare -20° och att glittret från Hårsfjärden kom från ett tjockt snötäcke på dryga halvmetern fast is.

En dryg handfull av Spica Vänner slöt upp på Gålö. Var och en med en snöskyffel i hand för att skapa en gångväg på piren och inte minst att befria Spicas däck från stora mängder snö. Delar av styrelsen höll sig undan i "Båsamässen" för att planera inför den närmast framtiden.

En ansats att ta hand om förrådstältet, som rasat under tyngden av all snö, gjordes men risken att begravas i snö och klämmas fast avhöll oss från att gå in i tältet. Naturen får ha sin gång och vi får samla ihop resterna när våren infinner sig på allvar.

Fortifikationsverkets arbete med att byta träskoningen på pirarna har påbörjats. Så fort isen släpper kommer arbetet att fortsätta och då väntar ett pussel med omförtöjning av fartygen för att frigöra en pirsida i taget för reparationer.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.