Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Gålöbasen städad

Tisdagen 15/7 tillbringades med städning av Gålöbasen. Ett litet tappert gäng ställde upp för att fylla den beställda skrotcontainern med diverse metalllskrot. Till största delen fylldes containern av ställningen till T26:ans raserade tält. Södra hamnen bidrog bl.a. med en skorsten till en A-slup. Denna skorsten hade legat så länge att två björkar med en stamtjocklek på ca 15 cm hade växt genom skylighten. Någon som vet hur fort en björk växer?

Från slipplan transporterades allsköns bråte som klassades som skrot. I det strålande vackra och varma vädret erbjöd "Akuten" en sval tillflyktsort för fikapauser och för att trygga vätskebalansen med stora mängder vatten.

Vissa förberedelser för att ta hand om uppemot tjugo pallar med materiel från "Borgs Lada" på Musköbasen vidtogs genom att resa ställningen till ett M7015-225001-4 Förrådstält 25 bakom containrarna på lagplatsen.


Även om en loggbok beskriver vad som har hänt tar jag tillfället i akt att flagga för behov av arbetskraft en eller två dagar i augusti då "Borgs Lada" skall tömmas på materiel.
 

Arbete ombord

Sommarvistet vid Vasamuseet innebär inte att renoveringar och reparationer avstannar. Efter mycket slit lyckades maskinfolket lokalisera vattenläckan vid brandpumpen. Ett misstänkt rör visade sig efter demontering vara fullt friskt men en kraftigt korroderad plugg ertappades som boven. Arbete under durkarna i maskin tar hårt på till mogen ålder komna gentlemän men efter lite stånk och stön och ansatta revben är reparationen snart klar.

På däck har nu rests en ställning till ett armétält (HU!) och ett nytt tak skyddar nu mot både regn och sol.

Trots återkommande upprop har vi svårt att hålla guider ombord under lördagar och söndagar. Nog kan väl du som läser detta bjuda T121 Spica på en enda dag av din ledighet och visa vårt vackra fartyg för nyfikna besökare. Kontakta sekreterare Sören på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen och anmäl dig som guide.

 

Allmänheten välkomnas ombord

Helgen 21-22/6 öppnade T121 Spica landgången för besök av allmänheten. Turistströmmen har inte riktigt kommit igång ännu men under lördagen togs en jämn ström av besökare emot. Söndagen var lite lugnare men ett femtiotal hittade ombord. I avsaknad av suntält är både guider och de på däck exponerade souvenirerna utsatta för vädrets makter. Visningsskylten blåste omkull med smärre skador som följd och "sparbössan" fick en flygtur. En snabb omgruppering av alla prylar till SB manskapsmäss var nödvändig.

I samarbete med Marinlitteraturföreningen kan vi nu erbjuda ett brett utbud av marin litteratur.

Ett avtal med Michano Metallkonst har tecknats och vi erbjuder nu T121 Spica vapensköld till försäljning. Sortimentet kommer inom kort att utökas och vi kan redan nu beställa vapensköldar för marinens samtliga fartyg, både äldre och nu aktiva.

Ovanan att trampa däck under två heldagar känns i benen men det är en behaglig känsla.

 

7/6, 10/6 och 14/6 2008

På lördagen 7/6 arbetade 8 man ombord. Styrbordssidan målades med gråfärg. Arbete med att röja upp och klargöra inredningen påbörjades. Den demonterade ventilationstrumman utanför byssan återmonterades. All materiel som behövdes i Stockholm för kommande visningar av fartyget togs ombord.

Tisdagen 10/6 bjöd på mycket hård sydlig vind som drog in över Spica förtöjd i södra hamnen på Gålö. Nordanö och följebåten 751 från Roslagens sjövärnskår hade mött upp vid Gålö. Med bogseringsledaren utgjordes Spicas besättning av 7 man, vilket behövdes i den hårda vinden.

Sedan vi med stort besvär lyckats att dra ut Spica så långt på piren att Nordanö kunde koppla vid sidan drog Nordanö ut Spica på flaket. Där kopplades om för bogsering med Nordanö som bogserbåt.
Dagens bogsering var premiär för Nordanö, sedan hennes bogserkrok återfunnits i Norrland. Bogseringen gick via Mtb-leden, Jungfrufjärden, Nämndöfjärden, Vindö strömmar, Lindalssundet, Oxdjupet och därefter norra inloppsleden till Stockholm. Utanför Kastellholmen kopplades Nordanö skavfötters på Spicas SB-sida varefter Spica drogs in till kaj och förtöjdes på sin ordinarie plats mitt emot isbrytaren St. Erik.

I samband med omrangeringen i den mycket hårda vinden kom följebåten att törna emot Spica med några smärre intryckningar i skrovet om BB som följd. Spica förtöjdes på vanligt sätt med BB-sidan till kaj och stäven ut mot Nybroviken.

På lördagen den 14/6 fortsatte klargöringen av fartyget för visning. 8 man ställde upp. Kajen städades av, Skyddsnätet under landgången lades ut. Förtöjningarna justerades. Tvättrum, toaletter, gångar, hytter, skeppskök, mässar och hela maskinområdet rengjordes och städades. Allt jobb som nedlagts för att få Spica klar för drifts har givit goda resultat. Det kan konstateras när man går runt i fartyget. Det är snyggt, det är ordning och reda från brygga till maskin och inredning. På däck är det sjöklart.

T121 Spica är nu i ett gott skick och på god väg att bli helt sjövärdig och driftklar.

 

Spicas provtur på nationaldagen 6 juni 2008

Utdrag ur loggbok ombord på f.d torpedbåten T121 Spica, numera museifartyget Spica på nationaldagen 6/6 2008:

Kl 1005 loss från Gålö kopplad till M/S Nordanö. Kl 1040 order ”Starta upp Styrbords". Kl 1043 "Styrbords uppstartad". Maskinkontroller genomförs under drygt 45 min med Spica kopplad till Nordanö. Efter avslutade kontroller släcktes styrbords huvudturbin av. Kl 1125 kopplat loss från Nordanö. Kl 1130 gavs order om uppstart och inkoppling av styrbords.
Kl 1135 ges order om framåt på spakläge 1 och Spica rör sig för egen maskin för första gången sedan år 1987. Spakläget ökas successivt upp till framåt 4. På spakläge 4 loggas 9,3 knop. Maskin föreslår ankring för att felsöka och åtgärda vissa fel. Kl 1205 ankrat syd om Märsgarn. Kl 1335 lättat ankar. Fortsatta prov med styrbords. Ökat kompressorvarvtal till 11400 varv/min och loggat 17,4 knop. Kl 1404 startat upp och kopplat in babords huvudturbin. Prov av babords under 30 min.
Kl 1435 båda ytterturbinerna i drift och inkopplade. Ökat kompressorvarvtalet till 10000 varv per minut. Styrbords vinkelväxel läcker olja. Brandpumpen har fått en läcka. Högt tomgångsvarv som måste justeras. Spaklägen behöver trimmas. Maskin begär att få släcka av styrbords. Beslut återgå Gålö. Fortsatt till Gålöviken med babords huvudturbin i drift. Nordanö kopplat för att bogsera Spica till kaj eftersom maskineriet inte bedömts vara klart för förtöjningsmanöver.

Efter förtöjning och återställning serverades champagne (ofarlig för bilförare). Vi skålade för en lyckad dag. En viktig milstolpe var passerad på vägen mot att få Spica driftfärdig och klar för sjövärdighetsbesiktning i november 2008.
Vilken härlig känsla när Spica glider fram i drygt sjutton knop, en god fart med endast en huvudturbin i drift.! Ett stort tack till alla som medverkat i projektet på olika sätt, till Spicas ägare, till alla sponsorer, till Mtb-veteranerna, till föreningen Flottans män och till alla medlemmar i vänföreningen som med mycket omfattande arbetsinsatser eller med ekonomiskt stöd bidragit till att få Spica klar för provturer denna vackra nationaldag 6 juni 2008.
Ett särskilt tack till f.d robotbåten Ystad som lånat ut skeppsnummer 21 som satt vid spakarna i maskin hela dagen. Ett bättre sätt att fira nationaldagen än att följa med Spica under gång på ostlig kurs mot Norra Mysingen torde vara svårt att finna.

Dagens provtur gick bättre än väntat. Självklart uppkommer fel i maskin som inte kunna förutses eller kontrolleras stillaliggande. Sammanfattningsvis har båda huvudturbinerna varit i drift med kompressorvarvtal upp till 11400 varv/min. (Mittenturbinens driftsättning har skjutits fram till hösten). Båda generatorerna har kontrollerats. Under provturerna kördes babords generatorturbin och dess generator lämnade elkraft till alla förbrukare i fartyget. Huvudgyrot fungerade felfritt efter flera års arbete med felsökning och åtgärder för att få ordning på fartygsinstallationen. Vi hade dock vissa problem med kursrepeatern på bryggan. Farten kunde avläsas på vår nya GPS, eftersom fartygets trycklogg inte har hunnit driftsättas. Hela det ombyggda 24 V - systemet visade sig fungerade helt enligt krav som ställs på nautisk utrustning, lanternor, nödbelysning etc.

Det inre sambandet (Ta-systemet) fungerade mellan brygga, maskin, slc, back och halvdäck. Kontakt kunde ordnas med backen först så sent som under torsdagen 5/6 2008. Bakom dagens lyckade provturer ligger också ett omfattande restaureringsprogram på maskinsidan. Axlar och propellrar har översetts. Axellager mm har bytts eller restaurerats. Alla tre huvudturbinerna har bytts ut i två omgångar för att kunna få huvudmaskineriet driftsatt. På elektrosidan har ett omfattande arbete nedlagts för att få ordning på hela elkraftsystemet och få generatorerna i drift. För att inte tala om vilket jobb som nedlagts för att få inredningen i skick.

Spicas besättning, för dagen fulltalig med 18 personer ombord, är nu ett sammansvetsat gäng, som verkar klara alla utmaningar, dels sådana som redan avklarats och de som står framför oss.
Stockholm 6 juni 2008

 

Arbete och utbildning 31 maj 2008

14 personer mötte upp för arbete och deltagande i utbildning av den blivande säkerhetsbesättningen med målet att kunna bemanna fartyget under första provtursdag 6/6 2008.

Dagens arbete inleddes med förberedelser för den 6/6. Luftintagsrummet städades och kontrollerades vara helt rent så att ingen lös materiel skall kunna sugas in i turbinerna. Pejlat samtliga tankar för drivmedel och smörjolja. 3 översedda livflottar placerades i sina skrån och försågs med brokar och hydrotstater.

Aktuella dagsignaler togs fram och placerades på signalbryggan. Antennkablar anslöts till ny VHF som sedan jämte bärbara VHF-stnr kontrollerades och godkändes av en auktoriserad besiktingsman. Babordsidan rengjordes och är klar för målning. Mittens propelleraxel låstes. Ankarspelet togs isär och smordes upp så att ankaret kan löpa ut på avsett sätt. Felsökt och funnit felet på maskinrumsventilationen i form av en brunnen kontaktor.

Påbörjat reparation av anslutningsbox för Ta-systemet på backen. Rengjort styrbords manskapsmäss och påbörjat målning med inredningsfärg. Genomfört utbildning av den blivande säkerhetsbesättningen avseende brandsläckning, länsning, arbeten på däck i samband med förtöjning och losskastning samt handhavande av livräddningsmateriel, tjänstgöring som rorgängare och övergång till nödstyrning från halvdäck. Hantering av VHF och GPS, riggning av NUC-ljus och dagersignaler.

 

Sjögårdskonventet 2008

Stockholms Sjögård konvent genomfördes 30 maj på Vasamuseet i närvaro av H.M. Konungen.

H.M. Konungen och delegaterna hälsades välkomna av ordföranden i Stockholms Sjögård ”Gutte” Taube. Inledningsvis talade överintendent Robert Olsson om Sjögårdens Vision och nödvändigheten att arbeta med lärandet som ledstjärna. Naturligtvis med fokus på det maritima arvet.

”Gutte” Taube var nästa man i talarstolen och presenterade Sjögården med sina 60 000 medlemmar och även Sjögårdens område. Nödvändigheten av att kunna sin historia för att bygga framtiden sammanfattas enklast med Bevara och Utveckla. En idé framfördes att, ”med Konungens godkännande”, skapa ett roddarlag för kungaslupen Vasaorden för att på så sätt vårda och driva denna skatt. Idén togs emot med entusiasm och H.M. Konungen var först att ta upp en applåd för förslaget.

Landshövding Per Unckel talade på temat Staden på vattnet och nämnde bl.a. Sjögården som ett Maritimt Centrum. Då Sjögårdens område ligger inom Nationalstadsparken avser landshövdingen att inrätta ett Nationalstadsparksråd med sig själv som ordförande för att underlätta samarbetet mellan de olika intressenterna. Stockholms Sjögård kommer att vara representerat i rådet.

Gatuborgarrådet Mikael Söderlund talade om nödvändigheten av att staden skall ha en levande vattenspegel. En del i detta är att äldre fartyg måste ges möjlighet att trafikera Stockholms vattenvägar. Tyvärr, enligt Söderlund, försvåras detta av statliga regelverk som tolkas av regelfundamentalister och exemplifierade detta med att nämna S/S Blidösund som fått inskränkningar med anledning av att det saknas ett vattentätt skott mellan eldaren och pannan!!


Ett utfylligare referat från Sjögårdskonventet kommer att kunna läsas på www.sjogard.se
 

Arbete 24 maj 2008

Det blev en hel del gjort denna dag. Kabeldragning klar för anslutning av halotronflaskor till larmpanel i MC. Likaså är de nya rökdetektorerna anslutna till samma panel. Därmed är fartygets brandskydd klart för inspektion av auktoriserat företag.

SB-sidan vaskades ren och målades. SB stänklist rostskyddbehandlades. Diverse rör monterades i MR. SB växelpump kördes u.a. Monterat gasreglage för BB huvudturbin. Limpstyrning från styrmaskinrummet kontrollerades. Ok men uttaget behöver bytas. De förliga torpedtuberna säkrades mot däck.

 

Arbetsdag 17 maj 2008

Arbetet på Spica fortsatte på Norges nationaldag 17 maj som bjöd på regn och rusk. På maskinsidan genomfördes en lyckad torrstart av BB huvudturbin. I samband med att BB generatorturbin lämnade startluft konstaterades att startluftventilen inte stängde av korrekt.

Alla brygginstallationer är nu klara och både GPS och ny VHF är driftsatta med korrekt kraftmatning. Länsejektorerna kontrollerades och fungerade utan anmärkning. Signalbrygga och huvuddäck spolades rena från skräp som förberedelse för kommande målning. Soltältet försågs med träskoning för att inte däcket skall skadas av vassa stålkanter. SB manskapsmäss färdigmålades och är nu mycket prydlig.

 

Arbete 10 maj 2008

13 medlemmar arbetade ombord lördagen 10 maj 2008. Det var mycket som hanns med. Måttagning ägde rum för att kunna beställa presenning till soltältet. 4 nya livflottar togs ombord jämte räddningsvästar. Den nya nautiska- och radioutrustningen är nästan klar. Återstår att ordna 12V-matningen för nöddrift av GPS och VHF. Monterat nya rökdetektorer i maskinrummet. Dragit kabel från detektorer till larmpanel i maskincentralen. Arbetat med att åtgärda SB växelpump. Påbörjat reparation av fartygets främre vindrutetorkare. Kontrollerat igenom telefonsystemet med headset. Arbetat med felsökning på limpstyrning (inkopplingen i styrmaskinrummet). Målat BB manskapsmäss med benvit inredningsfärg.

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter