Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Skeppsafton

Trots dagen, fredagen den trettonde, blev skeppsaftonen för Spicas Vänner en mycket lyckad tillställning. Under suntältet dukades det upp med plockmat och dryck. Raketpjäsen med P-O:s skivor apterade visade sig vara en hängvänlig bardisk som många flockades runt. Öl och vin i lagoma mängder gjorde att stämningen snabbt nådde "elva-sju-femti" och "högsta" kunde behållas kvällen igenom.


Bland besökarna märktes stiftelsen T121 Spica både av- och pågående vice ordförande och en långväga Spicas Vän som rest ända från Texas för att kunna delta i skeppaftonen (tro´t den som vill).


Bokningsschemat för resten av Stockholmsvistelsen är fulltecknat och det är inte utan än att en viss längtan till Gålö börjar infinna sig.

 

Cocktailparty under suntältet

Tisdagen 10/8 bjöd Spicas Vänner till cocktailparty för att på så sätt tacka alla de som i stort och smått möjliggjort att T121 Spica kunnat sättas i det fina skick hon är i dag.


Bland gästerna märktes:

  • Chefen för Marinbas Ost
  • Ekipagemästaren, Marinbas Ost
  • Bertil Nygren och Tommy Dahlström från Marinverkstäderna Muskö.
  • J-O Cedermark och Björn Sjölund från Maxit AB i Solna
  • P-E Hultberg från Hultbergs Marknadskommunikation i Åby
  • Hans Pettersson, Serviceförrådet Berga
  • Örjan Sterner som representerade både Stiftelsen T121 Spica och Kamratföreningen Flottans Män

...och alla ni andra, ingen nämnd och ingen glömd.


Många av gästerna hade glädjande nog hörsammat Spicas Vänners uppmaning att komma i sällskap med maka/make.
Spicas Vänner framför sitt tack för allt stöd vi fått och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete. Ni är alltid välkomna ombord!

 

Långväga guider...

...ända från Örebro jobbade hårt under lördagen 24/7 och tog emot ca 160 besökare. Dagen började riktigt bra med ett besök av provturs-FC Bo Nyman som ville ta sig en snabbtitt på "sitt" fartyg. Nåja, snabbtitt och snabbtitt. Bo kom i berättartagen och lät oss något yngre lyssna till berättelser om diverse äventyr då Spicabåtarna var nya i kustflottan, något som vi andäktigt tog till oss. Jag tar detta forum till hjälp för att till alla Spicas Vänner förmedla Bo Nymans berömmande ord om hur väl vi lyckats med vårt fartyg.


Att klaga på värmen denna sommar känns inte riktigt rätt men att försöka hålla en dräglig inombordstemperatur genom att köra alla fläktar visade sig bli lite för mycket för elmatningen från land. Proppsäkringarna i elcentralen på kajen var glödande heta och så gick det som det gick; Svart i fartyget. Nåväl, problemet löstes med en ny propp och ett mera begränsat utnyttjande av fläktar och en stillastående navigeringsradar.
Försäljningen av souvenirer börjar ta fart, särskilt som vi sänkte priset på några av produkterna till en mera hanterlig jämn "selma".


Spica börjar bli eftertraktad bland våra företagsmedlemmar som en exklusiv plats att presentera sitt företag på. Augusti månad är nu så bokad av olika företag att vi har svårt att ta emot flera bokningar.


Vi riktar ett särskilt välkommen till vår senaste företagsmedlem ACTIS AB från Landskrona som besöker oss 26/8.

 

Ännu en lördag...

...ombord T121 Spica vid Vasamuseet. 17/7 blev lite av en mellandag om vi ser till tillströmningen av besökare. Under en strålande sol och drygt 20-gradig värme stannade besökarantalet vid ca 40. Flertalet besökare kom från andra länder, mestadels i Europa men även en del japaner. Guidernas språkkunskaper sätts på prov. Engelskan flyter bra men en skoltyska senast praktiserad under tidigt 1970-tal känns minst sagt rostig. Med stöttning från vår sponsor Sörman Information & Media är vu välförsedda med broschyrer på engelska men en erfarenhet från i sommar är att vi måste vara bättre förberedda med information på flera språk till nästa år.

Dagens lite låga besökarantal betyder ingalunda att Spica inte anses intressant. Tvärtom är det nog så att Spica är något av en publikmagnet bland museifartygen vid Vasamuseets pir. Alla berömmande ord från besökarna om hur intressant fartyget är, i vilket fint skick hon är, vilka fina insatser Spicas Vänner gjort etc. värmer och sporrar för nya insatser så att vår planerade första gångdag sommaren 2005 kan bli verklighet. Och ni alla Spicas Vänner, satsa en semesterdag, ta med familjen och besök vår torpedbåt nu förtöjd i hjärtat av Stockholm.

 

Lyckat Cocktailparty

Tisdagen 22/6 inbjöd en av våra sponsorer och tillika företagsmedlem, Sörman Information & Media (S I & M) till produktpresentation samt cocktailparty med visning ombord T121 Spica. Knappt tjugo gäster trivdes och trängdes ombord. Trots att vädergudarna inte var oss nådiga så att drinkar och tilltugg måste serveras under däck var både S I & M och deras gäster mycket nöjda med arrangemanget och kommer att återkomma redan 19/8 för ytterligare en tillställning. Bättre betyg än att en kund återkommer kan vi inte få.
Arbetsinsatsen av Spicas Vänner kan sammanfattas med: ”Well Done, Ship’s Company!”

 

Söker ditt företag en annorlunda och trivsam plats för representation, kontakta Info

 

Första visningsdagen

Lördagen 19/6 lades landgången ut för att för första gången välkomna allmänheten ombord. Ett femtiotal besökare av olika nationaliteter visade Spica den uppmärksamhet hon förtjänar.


Samtidigt med visningen fortsatte arbeten ombord. Vindavvisarna på brygghustaket är nu på plats. Byssan har kompletterats. Raketpjäsen har fått tillbehör så att den kan användas som bardisk. Och sist men inte minst; Första födelsedagspresenten till Spicas 38-årsdag, som infaller på torsdag, har överlämnats. En prydlig och gedigen trall pryder signalbryggans däck.


Spica framför, genom Info, sitt stora tack till den ädle givaren.

 

Bogseringen gick enligt plan

Nu ligger Spica tryggt förtöjd vid Vasamuséets pir. Bogseringen gick bra och tog runt elva timmar, i cirka sju knops fart. Regnet strilade under halva tiden men pojkarna som var med (Per, Hasse, Sören, Arne) hann dock med vissa arbeten på däck: upprullning och täckning av änternäten, montering av namnskyltarna m.m.

Själv agerade jag chaufför på morgonen, åkte med till Muskö och tog hem bilen därifrån. Mötte sedan upp på kvällen på Vasavarvet och hjälpte till med förtöjningen samt såg till att vi fick ström ombord.

Vi syns till helgen!

 

Som ett tack...

...till alla ur Spicas Vänner och inte minst Marinverkstad Muskö (Muskövarvet) och Marinbas Ost som på allra bästa sätt arbetar med att återställa T121 Spica till den pärla hon en gång var serverades i tisdags 25/5 kaffe med Spicatårta, ackompanjerat med en nostalgisk filmåterblick från den tiden då Spicabåtarna patrullerade Östersjön, i Risdalstunneln.


Att se med vilken entusiasm och glädje alla tar sig an sina arbetsuppgifter är fantastiskt. Begreppet "omöjligt" existerar inte någonstans i Musköanläggningen eller bland Spicas Vänner.


T121 börjar nu se ännu mera inbjudande ut än tidigare och vi ser med glädje och spänning fram mot sommaren vid Vasamuseet i Stockholm.

 

Fredag - klämdag - arbetdag

Efter att ha stått med näsorna i ritningsbuntar och instruktionsböcker påbörjade vi urdragning av propelleraxlar. Med ljudliga knallar släppte Spica greppet om axlarna. Nu återstår inspektion och bedömning av i vilket skick de är. Axelgenomföringarna i skrovet kommer att tillfälligt pluggas i väntan på att hela drivlinan återmonteras.
På däck fortsatte en intensiv jakt på rost. Läget är nu sådant att vi måste prioritera hårt och koncentrera oss på att få Spica målad. De aktra torpedtuberna är i så dåligt skick att de får nöja sig med en "bilhandlarlackering" i avvaktan på att tubrören kan bytas. Tub 1 & 2 (förliga) är i bättre kondition och har goda förutsättningar att bli i uppvisningsskick.

Många arbetsamma händer behövs för att vårt tidsschema skall hålla. Satsa en dag eller två ombord!

 

Spica har sitt på det torra!

Med förnämlig hjälp av Marinverkstad Muskö (MVM) gled T121 Spica vid lunchtid 17/5 majestätiskt upp på slip i Risdalstunneln för första gången sedan 1985. På ett mycket proffesionellt sätt mallades fartyget in över slipvagnen och gled under åskådarnas andäktiga tystnad upp på sin plats. MVM-personalen sparade ingen möda för att se till att Spicas Vänner smidigt kunde komma igång med sina arbeten. All heder åt Marinbas Ost och MVM för ert verkligt proffsiga sätt att ta emot ett fartyg och dess besättning i den förnämliga anläggning ni disponerar!
Så vidtog det vi ofta kallar sk-tjobb. Rostknackning, slipa ner ett på sina ställen otroligt tjockt färglager och förstås högtryckstvättning av undervattenskroppen. Trots ett öronbedövande oväsen från luftverktyg och en vattendimma som fick vissa att se ut som dränkta katter fanns i var och ens smutsiga ansikte ett stort leende.
T121 Spica kommer inom kort att åter bli den pärla hon en gång var under tretungad flagga.
 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.