ROTEKÖRNING JÄRNHOLMSSUND 2016-05-21

By Christian Wollert|22 maj, 2016|

Årets första kundkörning skedde tillsammans med Ystad. Denna rotekörning på ca 1 timme gick över Mysingen, ut Järnholmssund, in Långbäling och över Mysingen tillbaka till Gålö. Vädret var normalt; dvs soligt, svag vind, god sikt och smul sjö. Innan losskastning genomförde besättningen som var 19 st en brandövning och en evakueringsövning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss. Passagerarna anlände under förmiddagen och fick först en guidning av basen och därefter lunch iland. 33 passagerare medföljde ombord. Dessutom Björn Flöjsbon , från Radiomuseet, som skulle kontrollera eventuella störningar på inre systemet då kv-sändning sker. Under turen genomfördes evolutionsövningar i syfte att passagerarna skulle få se fartygen passera varandra.

Share this Post: