Stridstjänsten ombord

By Hans Troedsson|11 januari, 2023|

Datum: 2023-06-17 Tid: kl 09.30 – 16.00 (insläpp för passagerare vid grinden till Gålöbasen 09.30 och 15 minuter framöver). Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: ca. 1,5 timme Körningen Vi kastar loss från Gålöbasen och förflyttar oss över norra Mysingen i låg fart mot Ornö. Efter passage av Stålbåden ökar vi till högsta fart mot Utö, passerar Järnholmsund, girar mot Stabbfjärden och därefter girar vi nordvart ut…

”Kalla kriget”, körning i rote med R142 Ystad

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-08-26 Tid: 09:30 – ca 15:30 (insläpp för passagerare vid grinden på Gålö från 09:30 och 15 minuter framöver) Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: ca 2,5 timmar Körningen Losskastning från Gålöbasen i rote med R142 Ystad med förflyttning i låg fart sydvart på Hårsfjärden ner till Muskö där den mäktiga anläggningen med tunnelmynningarna i Musköberget passeras innan vi via Skramsösund rundar Muskös sydspets. Under lågfartsgången intar vi fika. Därefter styrbordsgir,…

Torpedattack i rote med R142 Ystad

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-09-23 Tid: 09:30 – 15:00 (insläpp för passagerare vid grinden till Gålöbasen från 09:30.) Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: 1,5 timme Torpedattack med T121 Spica i rote med systerfartyget R142 Ystad Utgångsläget för båda fartygen är södra hamnen på Gålöbasen. Vi samlas på flaggplan för indelning i grupper för att sedan få en presentation av Veteranflottiljen, Gålöbasen och en orientering avseende torpedtaktik. Efter genomgångarna utspisas…

Körning i klassiska ubåtsjaktsvatten.OBS! INSTÄLLD

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-05-27 Tid: 09.30 – 16.30 Plats: Gålöbasen, Haninge Sjötid: ca 1 timme Körning 1 Vi kastar loss från Gålöbasen och förflyttar oss med låg fart runt Huvudholmen, där vi rör oss i klassiska ubåtsjaktsvatten, vidare ut på Hårsfjärden mot Berganäs och vi förtöjer på Märsgarn. Lunch intas ombord efter förtöjning och sedan genomförs rundvandring på Märsgarn. Efter losskastning förflyttar vi oss i hög fart ut mot norra Mysingen…