Stridstjänsten ombord

By Hans Troedsson|11 januari, 2023|

Datum: 2023-06-17 Tid: kl 09.30 – 16.00 (insläpp för passagerare vid grinden till Gålöbasen 09.30 och 15 minuter framöver). Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: ca. 1,5 timme Körningen Vi kastar loss från Gålöbasen och förflyttar oss över norra Mysingen i låg fart mot Ornö. Efter passage av Stålbåden ökar vi till högsta fart mot Utö, passerar Järnholmsund, girar mot Stabbfjärden och därefter girar vi nordvart ut…

”Kalla kriget”

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-08-26 Tid: 09:30 – 14:30 (insläpp för passagerare vid grinden på Gålö från 09:30 och 15 minuter framöver) Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: ca 2 timmar Körningen Losskastning från Gålöbasen med föflyttning i låg fart sydvart på Hårsfjärden ner till Muskö där tunnelmynningarna passeras. Därefter gång nordvart upp till ”norra spärren”. När spärren är passerad så kör vi hög fart runt Äggskären för att sedan förtöja på Gålöbasen. Preliminärt program…

Torpedattack i rote med R142 Ystad

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-09-23 Tid: 09:30 – 15:00 (insläpp för passagerare vid grinden till Gålöbasen från 09:30.) Plats: Gålöbasen Haninge Sjötid: 1,5 timme Torpedattack med T121 Spica i rote med systerfartyget R142 Ystad Utgångsläget för båda fartygen är södra hamnen på Gålöbasen. Vi samlas på flaggplan för indelning i grupper för att sedan få en presentation av Veteranflottiljen, Gålöbasen och en orientering avseende torpedtaktik. Efter genomgångarna utspisas…

Körning i klassiska ubåtsjaktsvatten

By Hans Troedsson|2 februari, 2022|

Datum: 2023-05-27 Tid: 09.30 – 16.30 Plats: Gålöbasen, Haninge Sjötid: ca 4 timmar Körning 1 Vi kastar loss från Gålöbasen och förflyttar oss med låg fart runt Huvudholmen, där vi rör oss i klassiska ubåtsjaktsvatten, vidare ut på Hårsfjärden mot Berganäs och vi förtöjer på Märsgarn. Lunch intas ombord efter förtöjning och sedan genomförs rundvandring på Märsgarn. Efter losskastning förflyttar vi oss i hög fart ut mot norra Mysingen…