Besättning

Torpedbåtsrederiet Spica har bildats som komplement till vänföreningen. Rederiet ansvarar också för driften av fartyget, mönstring och utbildning av besättning, att Spica erhåller olika tillstånd och dispenser samt samordnar inspektioner med Transportstyrelsen. Rederiet lämnar också behov av underhåll och arbeten som vänföreningen måste genomföra för att fartyget skall vara godkänt för drift.

Rederiet har en egen rubrik under fliken Föreningen där ni kan hitta information om och av rederiet. Här kommer successivt införas information om Spicas drift, t.ex. utbildningsplaner, bemanningpooler, styrdokument från Transportstyrelsen, Rederi och Fartygs Manual RFM etc. Avsikten är att var och en vid lämpligt tillfälle skall kunna gå in och läsa om förutsättningarna för och verksamheten med rederiet.