Bli medlem!

Har Du gjort värnplikten på Spicabåtarna? Är Du aktiv, reserv eller före detta officer? Är Du målare, elektriker, maskinist, sjöman, rörmokare, kock, lärare, sjuksköterska, man eller kvinna? Är du intresserad av marinhistoria eller teknik eller bådadera? Kan Du tänka dig att bidra någon dag per månad för att bevara en del av Sveriges marina arv.

Din bakgrund spelar ingen roll! Är Ditt svar på någon av ovanstående frågor ja, ska Du bli en av Spicas Vänner och tillsammans med oss bevara den världsunika torpedbåten T121 Spica för eftervärlden. Upplev det marina kamratskapet genom att teckna ett medlemskap i föreningen T121 Spica Vänner.
Årsavgiften är endast 250 kronor, som du sätter in på plusgironummer 20 31 48-2. Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om du tjänstgjort ombord på Spicabåtarna, eller inom marinen i övrigt, ange gärna vilket fartyg, befattning/skeppsnummer och vilket år).

Du som vill delta i gemenskapen på arbetsdagar och/eller som medlem i besättningen, kontakta info@t121spica.se för mer information!

Du har även möjlighet att bli Silvermedlem för 600:-/år, Guldmedlem för 1200:-/år eller Honorärmedlem för 3000:-/år

Silvermedlem får sitt namn på en tavla i manskapsmässen, Guldmedlem får sitt namn på tavla i manskapsmässen och på tavla på däck eller vid landgången, Honorärmedlem presenteras på samma sätt som Guldmedlem samt att när Honorärmedlem finns ombord hissas Honorärflagga under det rå som vetter mot kaj.

Även företag kan bli medlemmar. Årsavgiften för dessa är minimum 15.000 kronor. För ytterligare information om företagsmedlemsskap – tag kontakt med T121 Spica Vänner på följande adress: info@t121spica.se

Anmäl dig här:

Här kan du t ex fylla i om du tjänstgjort ombord (eller på annat fartyg i flottan). Du kan också ange om du intresse av att delta i arbetet ombord.