1984 försvann två tjejer, efter att ha varit ute på en dagstur med sin eka….

By Olle Jidinger|15 oktober, 2021|

Idag så har vi var it ute och hjälpt ett filmteam att skapa ubåtskänsla ombord på Spica. Vi har blivit kontraktade för att agera ubåt och detta skall ingå i en dramadokumentär om en verklig händelse, — Helena och Lou efter att de räddats. … 1984 försvann två tjejer, 19 år, efter att ha varit ute på en dagstur med sin eka. Efter två dygn … fortsättning kommer på TV4 som en dramadokumentär…

Kummelnäs

By Olle Jidinger|15 september, 2021|

Så här är vi inte vana att se vår ”Gamla Dam”. Men just nu så pågår flera arbeten ombord. Vi har redan gjort ett antal underhållsåtgärder som att vi fått flera korrosions hål i skrovet tätade, målat i tvättrum 1, inspekterat hela fartyget tillsammans med Transportstyrelsen, pluggat flera bordsgenomföringar som var i dåligt skick och inte behövs, och mycket mera. Det finns plats för flera…

EDIP

By Olle Jidinger|13 september, 2021|

Så var EDIP avklarat och detta med accuratess. Alla som deltog på landtjänst, på piren och ombord gjorde ett mycket bra jobb denna prövningens dag. Vi körde drygt 170 pax denna gråa dag som efterhand klarnade upp. vår gamla dam uppförde sig som det bör sig. Tack alla för detta vid rodret Olle Jidinger

Äntligen dags att tro på körningar!

By Olle Jidinger|5 juli, 2021|

Som en del av er vet så har vi haft haveri på SB GT5’ans Generator. Detta har tvingat oss att ställa in provkörningar och ett kund event, av säkerhets skäl så kör vi inte med bara en generator. Maskin (Thomas & Magnus) har efter mycket spanande lyckats hitta en tillfällig lösning att med en portabel generator klara av att försörja T121 med el för att…

Ut på böljan den blå….

By Olle Jidinger|5 maj, 2021|

Ja, äntligen har många i besättningen fått en första dos av vaccin flera har fått två. Det känns skönt att vi har fått en del av ett skydd på plats, men fortfarande gäller det att hålla avstånd och hålla sig hemma om man visar några symptom alls På denna otrevliga rent utsagt farliga smitta. Vi kommer nu till helgen ha en provkörning om allt går…

Dags att klargöra inför vintern

By Olle Jidinger|9 november, 2020|

Det är roligt och skönt att se så många glada miner när vi har arbetsdagar när vi gör vårat fartyg klart för vintern. Det är bra att vi alla kan visa respekt för de regler som myndigheterna satt upp så att vi inte sprider Covid 19 inom gruppen. Extra rolig är att träffa glada miner när vi har arbetsdagar och att den gemensamma lunchen uppskattas.…

Utbildningspass 3 torsdag 5 mars

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Detta utbildningspass kompletterar de två tidigare och var inriktad på den personliga säkerheten. En djupare diskussion om kraven på Förtrogenhetsutbildning gav vid handen att det finns detaljer som behöver gås igenom med samtliga. Exempel på detta är var larmknappar till fartygslarmet finns och hur man hanterar orderanläggningen (högtalarsystemet) ombord. Ansvar och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord var också ett viktigt inslag där uppföljning och…

Arbetsdag 4 lördag 29 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

På denna sista (skottdagen) dag i februari samlades 17 st ur besättningen för gemensamma arbetsinsatser. Slutligen hade vintern kommit och det låg ett vitt täcke på kaj och däck. Några minusgrader i luften och molnigt men ingen ny nederbörd. Fortfarande ingen is i viken. Det har under några veckor varit ett mycket högt vattenstånd (ca + 1 meter mot normalt) så att t a sig…

Utbildningspass 2 torsdag 27 februari

By Christian Wollert|6 mars, 2020|

Årets andra teoretiska utbildningspass för besättningen fokuserade på Spicas skyddsplan, dvs vad besättningen ska göra göra då olika nödsituationer uppstår ombord. Prioriteringen var denna gång att gå igenom åtgärder vid brand. De 23 ur besättningen som deltog indelades i 4 grupper där respektive grupp fick diskutera tankarna då brand eller rök upptäcktes i olika delar av fartyget. I samband med redovisningarna så diskuterades också vilka…

Arbetsdag 3 lördag 15 februari

By Christian Wollert|18 februari, 2020|

Det rutinmässiga underhållsarbetet fortsatte ombord då 20 besättningsmedlemmar samlades ombord för årets tredje arbetsdag. Vintern lyser fortfarande med sin frånvaro även om en frisk sydvästlig vind med regn och visst inslag av snö möte deltagarna. Termometern visade på plusgrader men blåsten gjorde att det kändes riktigt svalt på utombords. Däcksgänget prioriterade därför utbildning i fartygstjänst (utkikstjänst, arbete i förtöjningsstationer och principer för losskastning och förtöjning).…