2023-08-05 arbetsdag

By Christian Wollert|6 augusti, 2023|

SMHI lovar regn. Solen gassar och temperaturen ligger utomhus på ca20 grader på Gålö. Tele, maskin, däck och rederiet är på plats ombord på T121Spica. I Dag är inte vilken dag som helst. Känner ni igen dagens jubilar? Det är Kjell Ludin allmänt kallad K1  som tjänstgör inom tjänstegrenen Tele. Kjell var en av dom som stod vid Pir 1 dvs. Yttre piren och tog…

2023-06-11 Container

By Christian Wollert|5 augusti, 2023|

Vårt järngäng ifrån däck bestående denna gång av Geir, Dan-Inge och Dan Axman mötes upp på Gålö. Man målade klart vårt sista fynd en container på utsidan . Arbetet utfördes hjältemodigt under mycket skämt och glada tillrop under gastande sol.  Sammanstrålade med trevliga grönklädda och grönmålade individer. Under hemvärnets årliga övning på Gålö. Denna gång har vi fått fina bilder med med några ur hemvärnsgruppen.…

extra arbetsdagar. vecka30

By Christian Wollert|28 juli, 2023|

Upptäcker att några papper jag behöver finns ombord på T121Spica.Efter en snabb check med Geir Däck visar det sig att han skall ut med Dan-Inge. FC Redare Wollert och jag ansluter. Att se dessa eldsjälar ombord glädjer varje T121Spica fantast.  Dan-Inge och Geir jobbar med teknisk problem lösning. På halvdäck där problem sedan tidigare uppstått med luftintagskappen. Teknisk analys görs noggrant. Diskussion uppstår. Eftersom dom…

23-06-10 Besättningsdag 6

By Christian Wollert|11 juni, 2023|

                                                        Dagen började med samling på Backen. Under strålande sol och en  blå himmel samlades Spica-gänget för vårens sista besättningsdag i Rederiets regi.  Utbildning och iordningställning inför kommande passagerarkörning stod på schemat. Totalt var vi 32 medlemmar plus…

Besättningsdag 5 Lördag 23-05-27

By Christian Wollert|28 maj, 2023|

Fantastisk känsla när alla samlades om bord. Vi var 18 man på backen (fören för den vanliga seglaren). En ny rekryt presenterades och hälsades välkommen.  Leffe ifrån intendenturen fick genomföra en ny upprättad förtrogenhetsutbildning dvs genomgång av fartyget med rekryt. Den planerade eftermiddags agenda av Redaren och FC Wollert ställdes in, då prioriteringen att provköra Styrbords GT1a genomfördes. FC/Redaren Wollert satte snabbt ihop en besättning…

Besättningsdag 3 lördag 18 mars

By Christian Wollert|19 mars, 2023|

Nu börjar vi komma igång. Under dagen deltog 23 st besättningsmedlemmar. Idag prioriterades tjänstegrensvisa verksamheter (underhåll, befattningsutbildning). Förberedelser inför kommande passagerarkörningar planerades genom inventering av säkerhetsutrustning och kontroll av säkerhetssystem påbörjades genom att styrdokumenten ”Checklista utrustning” och ”Testprotokoll säkerhet” delades ut till ansvariga tjänstegrenar. Problem med pannan klarades också ut, det blir ganska ruggigt ombord om pannan inte startar i tid. Gemensam lunch serverades även…

Utbildningspass 3 tisdag 7 mars

By Christian Wollert|8 mars, 2023|

Denna dag var det snökaos i Stockholm, vilket medförde att utbildningspasset ställdes in. Tanken var annars att jobba med utbildningsbehov och planering av checklistor. Ombord genomfördes en mätning av radioaktiviteten enligt önskemål från Statens Maritima och Transporttekniska museer. Det största hotet verkar komma från FC klocka på bryggan.

Utbildningspass teori 2 tisdag 28 februari

By Christian Wollert|1 mars, 2023|

Det andra teoretiska utbildningspasset hade fokus på fartygets skyddsplan, dvs de åtgärder som ska kunna vidtas om en nödsituation uppstår. Prioritet denna gång brandbekämpning. Upplägget var så att först en kort genomgång av förutsättningarna och sedan arbete i grupper där tjänstegrenarnas deltagare mixades. Totalt var det 30 besättningsmedlemmar som deltog. Även denna kväll var vi i Stockholm Exergi lokaler.  

Besättningsdag 2 lördag 18 februari

By Christian Wollert|19 februari, 2023|

Den andra besättningsdagen gick i tjänstegrenarnas tecken. Det innebar att respektive tjänstegren genomförde intern verksamhet, underhåll eller utbildning. Vintern hade väl inte varit så vit men nu låg det ett skimrande täcke på marken och några isflak trängdes längst in i viken. Gemensam lunch infördes från och med denna besättningsdag i syfte att få en gemensam stund och eventuellt även möjlighet till ett kortare lunchföredrag. Intendentur…

Utbildingspass teori 1 tisdag kväll 17 januari

By Christian Wollert|18 januari, 2023|

Vi ha sedan drygt 10 år genomfört teoretiska utbildningspass i fartygs- och säkerhetstjänst ombord i syfte att kunna bedriva en så trygg verksamhet som möjligt. I år genomfördes det första passet med 23 besättningsmedlemmar och berörde säkerhets-handboken och organisationen runt Spica. Sedan 2017 har vi kunnat vara i Stockholm Exergi lokal i Hammarby Sjöstad, vilket har underlättat för alla att ta sig till kvällspasset. Här…