Besättningsdag 2 lördag 18 februari

By Christian Wollert|19 februari, 2023|

Den andra besättningsdagen gick i tjänstegrenarnas tecken. Det innebar att respektive tjänstegren genomförde intern verksamhet, underhåll eller utbildning. Vintern hade väl inte varit så vit men nu låg det ett skimrande täcke på marken och några isflak trängdes längst in i viken.

Gemensam lunch infördes från och med denna besättningsdag i syfte att få en gemensam stund och eventuellt även möjlighet till ett kortare lunchföredrag. Intendentur fixade detta, genom vår eminenta kock Roffe. Pga antalet deltagare och att kunna gemensamt informera varandra så genomfördes lunchen i Intensiven där alla kunde sitta vid samma bord. På eftermiddagen genomfördes Tjänstegrenschefsmöte kl 1300 i gunrummet där framförallt översyn av säkerhetsutrustningens behov diskuterades.

Förutom att jobba ombord är det viktigt att vi tar hand om våra förråd iland och även stödjer uppsnyggningen på basen. Sålunda  röjdes det även i området runt Äventyrs -containrarna och containerstaden (lagplatsen).

Share this Post: