ARBETSDAG NR 2 2016-01-23

By Christian Wollert|24 januari, 2016|

Isen låg fast i Djupviken (södra hamnen) när vi kom ut till Spica för årets andra arbetsdag. Veckan innan var ganska kall med 10-16 minusgrader men idag hade värmen slagit till och kvicksilvret dallrade runt minus 3. I övrigt en fin vinterdag dock utan tidigare dagars helblå himmel och klar men lågt stående sol. Pannan som strulade förra arbetsdagen fortsatte att vara till besvär. Med viss möda så kunde den startas manuellt men den vägrade att starta om igen efter att slagit av sig vid inställd maxtemperatur. Kenneth identifierade en möjlig felorsak, då det visade sig att en koppling till returledningen inte var tilldragen. Om det var det hela felet får vi se, vore tacksamt om så vore fallet då det är besvärligt att jobba inombords utan behaglig värme.

Samtliga livflottar togs iland av Per H, P-O B och Arne samtidigt som Ole evakuerade snön som låg på däcket. Allt lett på distans av Lennart T och Christian W från kaj. Nästa stora insats blev att bära in möbler, som levererats från Muskö, in i UO-mässen. En del fraktades på sherpa-vis (bärandes på rygg respektive mage) av Per och Christian medans merparten fick åka ståndsmässigt i bil under uppsikt av Henrik, Lennart, Arne och Ole. En viktig del i arbetsplaneringen är att inte bara fartyget skall få sitt utan även Gålö-basen behöver renoveras så Lennart (C Gålö) har tagit fram en plan för att göra Gålö till en attraktiv plats för såväl besättningar som besökare. Inte minst så skall den museala delen förädlas så att besökarna kan få en fin historisk upplevelse av ytattacken och dess bas.

Medans övriga roade sig utomhus så svettades Tele-maffian (Kjell L, Kurre, Magnus L och Kjell H) med att försöka få igång spaningsradarn. Man kom en bra bit men ej helt fram utan vidare arbeten hemma i egen verkstad och ombord kommer att fortsätta. Att få igång spaningsradarn är viktigt då det dels ger en redundans till navigeringsradarn och dels ger möjlighet att visa upp stridslednings- och  eldledningssystemen funktioner i samband med att vi har visningar ombord under gång och stillaliggande. Rutinmässiga kontroller exempelvis inspektion av durkar genomfördes också. Vi hann även, i samband med lunchen, diskutera den nya indelningen av besättningen i tjänstegrenar som får ansvar för planering, genomförande och avrapportering till rederiet av egna underhållsåtgärder. Efter vissa justeringar kommer denna att fastställas av rederiet och liga till grund för fortsatta underhålls- och renoveringsåtgärder under 2016. Efter en bra dag så släckte vi av vid 15-tiden och lämnade basen.

Share this Post: