ARBETSDAG NR 4 2016-02-20

By Christian Wollert|21 februari, 2016|

Efter en period med plusväder så har kvicksilvret dragit sig neråt så nu är det någon minusgrad igen. En relativt stark sydlig vind gjorde att det blev kylslaget. Fartygets värmepanna vill fortfarande inte fungera som den ska. Påverkar naturligtvis arbetet ombord och gör redan stela händer ännu stelare. Trots detta stretar besättningen på. Enligt den nya principen med underhållsansvar så förbereder/planerar och genomför de fem tjänstegrenarna (Manöver/Optisk signal; Däck/Vapen; Maskin; Tele/Samband/Elektro och Intendentur/Sjukvård) underhållsåtgärderna ombord. Rederiet har det övergripande ansvaret och rapporterar läget till Vänföreningen. Idag var vi 14 st ur besättningen som deltog. Vi började med en kopp kaffe, vid niotiden, på däck. Där var det minst lika varmt som i fartyget. Dessutom kunde man skönja en svag och blek sol strax ovan berget. Efter lite utbyte av världsavgörande information så spreds styrkan för att ta itu med underhållsarbetena. I maskin skulle provstart av GT5.orna ske. SB GT5 ville inte starta alls och BB.s startade visserligen men drev ej runt generatorn. Felsökning startade. Problemet med BB GT5 identifierades då det visade sig att en brytpinne i axeln till generatorn var trasig. En ny brytpinne måste tillverkas och ersätta den trasiga. Teorin varför SB GT 5 inte startade trots att både tändning och spridare fungerade var för sig är att det var för kallt i maskin och att bränslet inte hann komma upp i rätt flampunkt under den korta tid tändgnistan är aktiv. Kylan kan också ha påverkat BB GT5 då det är trögt att dra runt en axel med stel smörjolja. Läget med två (samtliga) icke fungerande generatorer är naturligtvis alvarligt så en prioritering mot dessa fel görs nästa arbetsdag. Kanske kan också en fungerande värmepanna hjälpa till med ett varmare bränsle. På telesidan fortsatte arbetena med att få igång spaningsradarn och att säkerställa reservkraften till head-set systemet. Rederi-ledningen fortsatte arbetet med att överse Rederi- och Fartygsmanualen (RFM) samt inventera vilka investeringar som måste göras avseende nöd- och räddningsutrustning ombord. Parallellt med arbetena ombord gjordes också insatser iland på Gålöbasen. Hyllplan sattes upp i Intensiven och kablar nedmonterades i Rymdcontainern. Det förstnämnda för att förbereda den utställningslokal som planeras i Intensiven och det senare för att kunna rymma ut den stora parabol som fortfarande finns i Rymdcontainern. Under eftermiddagen genomförde Spica vänner styrelse ett ordinarie styrelsemöte. Eftersom det inte var så behagligt ombord genomfördes det i Båsamässen istället. Denna arbetsdag var det också tänkt att vår kock (Ola) skulle premiärbjuda på lunch. Tyvärr så råkade han ramla och skada ett par revben. Så istället för att mysa i byssan så blev det att nyttja landstingets lokaler för röntgen och omplåstring. Vi får försöka med en ny premiär vid senare tillfälle, kanske nästa arbetsdag.. Som helhet var det återigen en bra dag på Gålö. På återseende nästa arbetsdag 5/3.

Share this Post: