PROVTUR 2016-05-01

By Christian Wollert|2 maj, 2016|

Årets provtur blev kortare än tidigare års främst beroende på den intensiva arbetsverksamheten som genomförts under april månad. Många kände att det fanns behov av att se till andra behov som sommarstugor, tomter och egna båtar. Fokus blev därför på att kontrollera att samtliga tekniska system fungerade under gång. I stort sett gick dagens provtur som beräknat. Allt viktigt fungerade, men det finns en del gammalt och en del nytt att uppmärksamma och åtgärda.

Under dagen genomförde dessutom rederiet en internkontroll av rederiets och fartygets säkerhetsplan samt att alla handlingar och system som Transportstyrelsen ställer krav på är up to date. I besättningen var vi 20 st. Dessutom medföljde två polska gäster.

Share this Post: