LÅNGRESA TILL VÄSTERÅS 2016-07-07 — 10

By Christian Wollert|11 juli, 2016|

För första gången genomförde nu Spica i nuvarande skepnad en längre resa. Denna gick till Västerås där vi tillsammans med Ystad och T56 genomförde ett besök i Veteranflottiljens namn i samband med den stora bilshowen ”Power Big Meet”. Torsdagen 7/7 kastade vi loss från Wasamuseet och gick via Hammarbyslussen in i Mälaren och vidare i den norra farleden till Västerås där vi förtöjde efter ca 6 h gång. Eftersom vi skulle vara igång i 4 dagar så ställdes vissa nya krav på besättningen. Dels skulle förplägnaden (mathållningen) fungera under hela tiden och dels skulle besättningen bo ombord. Dessutom skulle det alltid finnas någon i tjänst på däck dygnet runt för att hålla säkerheten och kontrollen av fartyget. Allt fungerade bra och enligt plan. I Västerås genomfördes även visning av fartyget och på lördagen ett par korta kundkörningar på fjärdarna söder om Västerås. Här fick vi ett motorhaveri på mittens huvudmotor som efter inspektion visade sig vara totalt. Vid förtöjningen av den sista körningen överraskades vi av ett kraftigt åskregn. Man hade inte blivit blötare om man stått i ett vattenfall. Trots detta lyckades vi parkera fartyget på rätt plats. Under helgen hade vi också en gemensam middag för de tre besättningarna. Efter att ha visat upp oss och spritt information om Veteranflottiljen och våra fartyg för de som besökte oss eller passerade på kajen kastade vi loss på söndagen 10/7 och gick tillbaka samma väg till Wasamuseet igen. Under resorna till och från Västerås samt kundkörningarna där hade vi totalt ca 122 passagerare. I besättningen var vi 18 st.

Share this Post: