OMBASERING STOCKHOLM TILL GÅLÖ 2016-08-21

By Christian Wollert|22 augusti, 2016|

Mitt under den avslutande dagen för ”Örlogsdagarna” kastade Spica och Ystad loss för att gå tillbaka till Gålö. Kundkörningen genomfördes delvis i tät dimma vilket gav en nyttig övning för manöverpersonalen. 20 st i besättningen och 37 passagerare var dock ändå nöjda med resan. För en av passagerarna var resan speciell då han hade fått ett presentkort som gav honom möjligheten att vara ”Styrman för en dag”. Innebar bl a att han fick specialintroduktion av manöververksamheten och bestrida posten som rorgängare under del av resan. Efter förtöjning på Gålö lämnade passagerarna basen med chartrad buss.

Share this Post: