PERIODEN 1 JANUARI TILL 5 MARS 2017

By Christian Wollert|6 mars, 2017|

5 januari

Året började med en rapport från Gunnar Söderström (Triton) som varit ute på Gålö och då försökt fixa till Spicas fendertar som låg på kajen. Orsaken var ett ovanligt högt vattenstånd. Efter en snabb insats från rederiets sida så var problemet åtgärdat.

21 januari

Lördag 21 var det uppstart av Spica verksamhetsår 2017 med den första gemensamma arbetsdagen. Vi blev 18 stycken som deltog. Vädret medgav inga större möjligheter till arbeten utombords. Inledningsvis kontrollerades hur Spica klarat vinterperioden så långt samt de rutinmässiga åtgärder som genomförs varje arbetsdag, kontroll av kölar, värmesystem, avfuktning, batteriladdning, nödbelysning och trycksatta system i maskin. Förutom detta så påbörjades planering för varvsbesöket i mars. Tele jobbade med Oran och bytte ut mikrofonerna som blivit slitna av fukt och tid. De påbörjade även arbeten med att överse 10W förstärkarna till Oran eftersom ljudnivån var för låg i högtalarna. I maskin återställdes nödkopplingen på BB GT5 spänningsregulator.

4 februari

Årets andra arbetsdag samlade 14 medlemmar. Nu började arbetena med att praktiskt förberedda för byte av MS GT1. Mellanväggen mellan MR och LIR började skruvas bort (här är det många bultar som behöver tas bort), inventering av de verktyg som behöver tas med till Risdal samt förberedande inspektion av vilken ersättnings GT1 som skall tas med. I övrigt fortsatte renovering av kaMeWa, funktionskontroll av GT5.or och inventering av FRD i förråd. I laddningslikriktaren byttes kopplingsplint, förpiken inventerades och vaskrum 3 rensades från massa lös mtrl. Fortsatt planering av varvsbesöket med mer detaljerat underlag om vad som skall åtgärdas under tiden på Muskö.

12 februari

X-tra arbetsdag för att inspektera de GT1.or som finns i förråd så att den som bedöms vara i bäst form tas med för byte på Muskö. Här hade vi även hjälp av personal från Arboga med Widde i täten som med sin erfarenhet från den skarpa tiden med turbinerna skulle vara behjälpliga med bedömningen. Valet av turbin blev till slut den som redan stod i Intensiven som förevisningsobjekt. Därmed slapp vi även den mödosamma transporten från förrådet ovanför stora backen.

18 februari

Arbetsdag 3 kallade 19 st. Planeringen för varvsbesöket fortsatte med fokus på de förberedande åtgärder vi behöver göra på Gålö innan losskastning, plan för lastning av nödvändig utrusning och verktyg samt tjänstegrensvisa åtgärder under varvsvistelsen. Smörjolja till GT1 togs ombord. Trots justeringar och kontroll av tändstift och spridare ville GT5 inte starta. De sista bultarna på skottet mellan MR och LIR togs bort. Fortsatt flytta över kringutrustning från havererad MS GT1 till utbytesturbinen i Intensiven. Inspektionsluckorna till de cellfyllda tomtankarna i LIR och styrmaskin togs bort. Cellfyllnaden fotograferades och dokumenterades för vidare rapport till Transportstyrelsen. Tele fortsatte arbetet med Ora-systemet. Trots byte av högtalare i MC blev ljudnivån för låg. Test av nödkraft (batteri 12 V resp 24 V) genomfördes ua.

25 februari

Genomförde maskin-gänget en extra arbetsdag med förberedelser inför varvsbesöket. Ytterligare kringutrustning monterades på ersättningsturbinen och avgasrören vid SB och MS GT1 hetända demonterades. Försök gjordes också att få igång SB GT5 utan positivt resultat.

4-5 mars

Arbetsdag 4 ägnades helt åt att genomföra de sista åtgärderna innan bogsering till Muskö som var planerad ske måndag 6 mars med hjälp av Nordanö. Ersättningsturbin och extra GT1-vagga lastad ombord Nordanö.

Share this Post: