Verksamhet i rederiets regi vintern 20/21

By Olle Jidinger|12 november, 2020|

Hej

Rederiet (Christian W) och vänföreningen (Olle J) har haft ett samtal avseende gemensam verksamhet ombord Spica under vintern. Med hänsyn till smittspridningsläget och de råd som gäller Stockholms län så har vi beslutat att ställa in fortsatt gemensam verksamhet för Spica besättning under resten av 2020. Det gäller såväl underhålls/arbetsdagar som utbildningspass. Endast arbeten för att säkerställa att Spica är förberedd för vintersäsongen ska genomföras. Respektive tjänstegren ansvarar för sin del av vinterförberedelserna. När vi kan komma igång igen efter årsskiftet styrs av hur Covid 19-läget ser ut. Jag återkommer med information under januari.


Fair winds and no virus

Christian

Share this Post: