Besättningsdag 5 Lördag 23-05-27

By Christian Wollert|28 maj, 2023|

Fantastisk känsla när alla samlades om bord.

Vi var 18 man på backen (fören för den vanliga seglaren). En ny rekryt presenterades och hälsades välkommen.  Leffe ifrån intendenturen fick genomföra en ny upprättad förtrogenhetsutbildning dvs genomgång av fartyget med rekryt.

Den planerade eftermiddags agenda av Redaren och FC Wollert ställdes in, då prioriteringen att provköra Styrbords GT1a genomfördes. FC/Redaren Wollert satte snabbt ihop en besättning av dom närvarande under lunchen. Han fördelade tjänstgöringen. Kan informera att vi kunde med förväntan kasta loss direkt efter lunchen.

Tele Pelle, däck Tobbe och kocken Roffe stannade i land för losskastning. Resten av besättningen sattes i arbete om bord.  tex. Joel fick röra sig emellan utkiken och backen för losskastning o. förtöjning. Ove bassade för Backen. Tobbe P Halvdäck. FC Wollert MANO Henrik Bryggan

Vår nya rekryt fick uppleva känslan när vi körde motorerna upp till 34 knop.

Maskin hade återigen gjort ett strålande jobb. För er som är intresserade kommer en liten del bakom allt jobb maskin lagt ner.

Tagit ur delar av rapporten ifrån Thomas i  Maskin

” GW och jag diskuterade vad som rimligen kunde orsaka det plötsligt ändrade beteendet i turbinen från att ha varit ett relativt begränsat problem och lätt att hantera. Misstanke fanns att det tryck som krävs för att manövrera avtappningsventilerna inte uppnåddes vid rekommenderat varvtal.”

…” monterade det block som fördelar styrluften från pilotventilen till avtappningsventilerna. Lossande av anslutna rör noterades att fördelningskopplingen satt lös mot blocket vilken innebär att läckage av styrluft förelåg och därmed orsak till problemet. Fördelningsblocket rengjordes och samtliga planpackningar byttes innan alt monterades ihop och drogs åt så att allt satt fast ordentligt. Därmed borde ingen styrluft läcka ut! Provkörningen visade att teorin var rätt och valet av angreppspunkt var lyckligtvis även det rätt.

Hälsningar

/Thomas”

Avslut av min berättelse.

Att ha rätt man på rätt plats och snabbt kunna stötta upp visar hur väl sammansvetsad vår besättning är. Den delen av vårt manskap som stannar i land för att ta emot oss är även dom av största vikt, för att vi på ett korrekt och tryggt sätt ska kunna kasta loss och förtöjda T121 Spica vid piren.

Genomgång av dagen gjordes innan manskapet lämnade fartyget.  ’

Rekryten lämnade fartyget under uppföljnings samtal med rekryteraren Elisabeth och Redaren/FC Wollert.  Vi kan glatt meddela att rekryten kommer börja på Intendenturen med vår eminenta Kock Roffe under Torgnys befäl.

Vid pennan Elisabeth W

Foto Elisabeth

 

 

Share this Post: