extra arbetsdagar. vecka30

By Christian Wollert|28 juli, 2023|

Upptäcker att några papper jag behöver finns ombord på T121Spica.Efter en snabb check med Geir Däck visar det sig att han skall ut med Dan-Inge.

FC Redare Wollert och jag ansluter.

Att se dessa eldsjälar ombord glädjer varje T121Spica fantast.  Dan-Inge och Geir jobbar med teknisk problem lösning. På halvdäck där problem sedan tidigare uppstått med luftintagskappen. Teknisk analys görs noggrant. Diskussion uppstår. Eftersom dom tänker långsiktigt, kommer dom fram till lösningar som kommer innebära en hel del jobb hemmavid för Dan Inge.

Vi behöver 2 man till för det fysiska arbetet och kommer komma tillbaka senare i veckan efter att man täckt med presenning.

FC jobbar och jag jobbar med dom mindre roliga sakerna ombord som administrativt arbete, komplettering och uppföljning samt kartläggning av tidigare arbeten. Diskussionerna går höga, under lunchen med den medhavda maten och pappers planeringen.

En pärm läggs i mässen för var och en att skriva i när vi kommer ombord

Vad många inte ser som kommer ut till oss är allt arbete som genomförs hemma vid. Vi tänker långsiktigt, vi vill att T121Spica skall gå många fler sjömil framöver. Lämnar Killarna ser dom i full färd vid containern.

Klart skepp månne! Kul l att känna till För i tiden, när hon var marinens gjordes klart skepp vid varje gång när man gick ut. Det som inte skulle vara på fartyget lades i en säck. Så kallad driftarsäck.

Uppdatering. Geir och Dan-Inge var ute återigen under onsdagen  den 26/7  samt fredagen 28/7 och fick ordning på luftintaget /maskinkappen

Vid Pennan Elisabeth

Foto Elisabeth

Share this Post: