UTBILDNINGSPASS 3 2016-03-31

By Christian Wollert|1 april, 2016|

Detta utbildningspass var en repris på utbildningspass 2 för de ur besättningen som inte kunde deltaga vid förra passet. Även denna gång utnyttjades lokal på isbrytaren St Erik. Erfarenheterna från de tre utbildningspassen är att St Erik är en bra plats att ha våra utbildningar på. 13 st ur besättningen deltog. Utbildningen inriktades mot de som var nya i besättningen och behandlade Förtrogenhetsutbildning, vilket är ett av de områden som Transportstyrelsen bestämt att vår besättning skall ha. Syftet är att varje besättningsmedlem skall ha förtrogenhet med att utnyttja fartyget och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå. Som pedagogisk grund utnyttjades rederiets och fartygets säkerhetshandbok RFM (Rederi och Fartygs Manual). De som var närvarade och särskild de som var nya i besättningen fick en ordentlig och omfattande teoretisk genomgång av RFM.

Share this Post: