UTBILDNINGSPASS 4 OCH 50-ÅRSKALAS 2016-04-22

By Christian Wollert|23 april, 2016|

Årets första praktiska utbildningsdag genomfördes den 22 april under eftermiddagen och ägnades helt åt praktisk brandsläckning. 15 st i besättningen ställde upp. Ansvarig var som tidigare Blomman som hade stöd av vår insatsledare ombord (fd brandmannen) Arne Blom. Utbildningen som var en fortsättning på de tidigare genomförda teoripassen var indelad i 6 moment enligt följande.

Mom 1 Materielkännedom. All materiel i skyddskåpen lades ut på kajen och benämning, funktion samt hanterande gicks igenom med samtliga. Dessutom kopplades dimstrålrör, dimspik och skumsystem upp för att förevisa funktion och att öva handhavandet.

Mom 2.Praktiska övningar där fartyget ligger vid kaj. Öva brand i styrmaskin med skyddsrutiner ombord.

Mom 3. Släcka brand på annat fartyg med skum. Simuleras med eldkärl på land och skumsläckning från backen.

Mom 4. Brand i samband med bunkring. Öva åtgärder med begränsad bemanning ombord.

Mom 5. Brand i vaskrum 3 med personskada. Fartyget fingeras vara under gång med passagerare. Öva RFM-åtgärder i tillämpad form.

Mom 6 Släcka brand med högtryckstvätt och skumfylld slang. Prov och försök för att undersöka möjlighet till enkel ”reservbrandpump”.

Direkt efter utbildningen iordningställdes det i Intensiven för besättningens firande av Spica 50-årskalas. Det blev första tillfället att fira vårt kära fartyg, nästan exakt på dagen då hon döptes för 50 år sedan.

Share this Post: