KUNDKÖRNING STOCKHOLM TILL VAXHOLM 2016-08-25

By Christian Wollert|26 augusti, 2016|

Knappt hade vi förtöjt på Gålö förrän det var dags att gå upp till Stockholm igen tillsammans med Ystad och T56 för en kundkörning. Det var det kinesiska mobilföretaget Huawei som skulle ha ett evenemang med sitt europakontor inför lanseringen av sin nya mobiltelefon i Sverige. Totalt rörde det sig om ca 300 personer (varav ca 100 som skulle åka med Veteranflottiljens enheter) som skulle åka från Stockholm till Waxholms Kastell där huvudevenemanget skulle gå av stapeln. Idag var vi 14 st i besättningen vilket var lite för få då det blev en lång dag till sjöss. Efter en lugn förflyttning från Gålö förtöjde Spica utanpå Ystad som låg förtöjd vid Skeppsbron. Det var länge osäkert om vi kunde förtöja eftersom USAs vicepresident var på ett privat besök i Stockholm och stora delar av huvudstaden var avstängd. Efter att ombordtagit 37 passagerare kastade vi loss och gick i formering med Ystad och T56 mot Waxholm via Askrikefjärden där ett dussintal ribbåtar anslöt. Alla enheterna formerade sig på en linje och gjorde en gemensam ”burn out” på ostlig kurs. Därefter inlöpte vi till Waxholm där passagerarna debarkerade vid Kastellet. När det var klart gick vi åter mot Gålö. Återfärden gick i både mörker och nedsatt sikt. Och som grädde på moset så hade belysningen i Södra hamnen lagt av så det var nästan omöjligt att se piren vid förtöjning. Spica kunde dock till slut komma till kaj och en nöjd men trött (varit igång i ca 13 timmar) besättning kunde vända hem i augustimörkret.

Share this Post: