ARBETSDAG NR 13 2016-10-01

By Christian Wollert|1 oktober, 2016|

12 st ur besättningen samlades för ordinarie arbetsdag. Tele jobbade med att undersöka varför vår orderanläggning (Ora) hörs så dåligt. Efter kontroll av förstärkarna så fanns den förliga vara OK men den aktra var alldeles för svag. Fortsatta arbeten med Oran kommande arbetsdagar. NUC-lanternsystemet översågs också.  I våra landcontainrar så har det skett ett ordentligt stuvningsarbete under året så även denna dag. Nu är det mycket lättare att hitta bland reservdelar och materiel.

Bryggpersonalen inventerade dagsignalerna och genomförde visst Uh-arbete på bryggan.

Maskin har under året haft stora problem med såväl GT 5 som GT 1 så de har haft extra arbetsdagar för att hinna med uh-åtgärderna mellan de olika körningarna som duggar rätt tätt under augusti och september.

Med anledning av den icke distinkta manövreringen vid låga spaklägen fram och back med SB KaMeWa, som vi kunde se vid körningarna under EDIP, har maskingänget varit ombord och kontrollerat SB KaMeWa angående läckage som påverkar manövrering och funktion. Efter avtorkning av komponenter och körning av systemet konstaterades en del små “betydelselösa” läckor i kopplingar och anslutningar. Kopplingar kontrolldrogs och manluckan till tanken drogs åt. Det stora läckaget finns vid tryckoljeboxens utgående manöveraxel mot flexibla kopplingen och reglerventilen. Läckaget är värst vid spakmanövrering men förekommer också hela tiden systemet är trycksatt. Under EDIP var det ju många manövrar som förklarar att det läckte 30 liter på kort tid. Hur mycket läckaget påverkar manövertrycket ut i propelleraxeln och bladvridningen är svårt att veta.

Byte av O-ringar och packningar, som också behövs på MS, är ett större tidsödande jobb för oss. Jobbet borde utföras av KaMeWa som också kan kontrollera och ställa in funktionen på flera parametrar på ett riktigt sätt.  Grovjobbet runt om kan vi göra för att minska kostnaderna.

Konstaterades också att stigningsindikeringens givare, Dps 3, “brummar” hela tiden. Den får väl någon krypström den inte skall ha. Matas normalt med 110 volt från B 11. Indikatorn i MC, Dps 6, verkar ge rätt värde trots sin “brummande” givare men indikerar låg propellerstigning vid backmanöver. Det kan stämma väl då vi alltid drar ett extra spakläge back för att få en bra manöver.  BB och MS indikeringarna i MC visar både helt fel stigningsvärde. Läge att justera alla stigningsindikeringarna när vi är torrsatta och kan kontrollera direkt på propellerbladen.

Det är en hel del att åtgärda för att få manövreringen mer lätthanterlig och säker. Oljeläckaget är ca 400 liter /år där det mesta kommer från KaMeWa-systemen.

SB GT 5 som inte startar trots mycket handpåläggning under flera veckor fick nu en, som vi tror, slutgiltig omgång till funktion.

Maskin hade en extra arbetsdag lördagen, 8/10, som fick en mycket bra anslutning (Kenneth, Thomas, PO.Gunnar, Magnus och Lasse). Felsökning, kontrollmätningar, en hel del skruvande och många förslag till åtgärder ledde fram till resultat.

Efter veckans funktionskontroll av komponenter och provmätningar efter nyritade el-scheman från PO.s hemmaverkstad byttes till kontrollerad tändbox, tändkabel, tändstift och “svarta boxen” i manöverpanelen. Vidare motionerades och avluftades spridarens dränventil.  Efter dessa ingripanden startades maskinen och kopplades in på nätet ca 1,5 timma med bra funktion.

Även BB GT 5 startades och kopplades in på nätet. För tillfället har vi nu båda generatorerna driftdugliga inför nästa körning.

Bränsle flyttades om till SB och BB tankar för att passa för nästa körning och underlätta kommande bunkring.

Share this Post: