PERIODEN 6 MAJ TILL 30 JUNI 2017

By Christian Wollert|1 juli, 2017|

13 MAJ
VAR DET DAGS FÖR ÅRETS ANDRA PROVTURSDAG OCH TILLIKA UTBILDNINGSDAG 1 TILL SJÖSS. PROVTURS- OCH UTBILDNINGSDAGEN BLEV DOCK STILLALIGGANDE DÅ ALLA PROBLEM I MASKIN EJ VAR ÅTGÄRDADE. PRIORITERINGEN BLEV ISTÄLLET ATT KRAFTSAMLA PÅ MASKINARBETEN OCH STILLALIGGANDE UTBILDNING DÄR VI HANN GÅ IGENOM ÅTGÄRDER I FÖRTÖJNINGSSTATIONER, ÅTGÄRDER VID FARTYGETS ÖVERGIVANDE OCH FÖRSTA INSATS VID BRAND. DESSUTOM FICK TJÄNSTEGRENARNA TID ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDER INOM SIN TJÄNSTEGREN

15 maj

Genomförde Haninge Brand inspektion av brandsläckningsutrustning, utan anmärkning.

16 maj

Genomfördes Transportstyrelsens inspektion av fartyg och rederi. Inspektionen är en fortsättning på botteninspektionen vi genomförde på Muskö. Syftet nu var att kontrollera sjösäkerhet och att vi uppfyller myndigheternas krav vad gäller besättningens förmågor och fartygets utrustning och konstruktion. Den består av en genomgång av rätt dokumentation och en praktisk del till sjöss. Den senare kunde inte genomföras då vi fick problem med våra hjälpkärror (GT5). Tidpunkt för denna praktiska del får vi planera in senare. Den andra delen av inspektionen gick bra så får vi bara till den praktiska delen så har vi nya certifikat för de kommande fem åren.

Maskingänget kommer att ha en extra arbetsdag under nästa vecka med att få igång BB GT5 (startmotor-byte) och SB GT1 (FRD-kontroll). Om allt går bra så har vi möjlighet att komma ut till sjöss den 27/5 (Provtur 3).

23 maj

Jobbet med att få Spica i drift fortsätt, med att färdigmontera  BB GT 5 startmotor och att skifta  FRD  från MS till SB GT1och sedan hoppas att SB GT 1 starar  på rätt sätt och att problemen då är inringade till FRD.

Spännande och avgörande jobb.

27 maj

Hade Spica en provturs- och utbildningsdag till sjöss. Inte heller denna gång ville SB GT1 starta. Vi gick dock ut efter lunch med de två övriga GT1.orna. Efter stillaliggande utbildning till ankars så fick vi inte igång BB GT1 och under färden tillbaka på Mysingen gav först MS GT1 ej ordentlig kraft för att vid neddragning låsa Kamewan i backläge. Efter att ha backat runt på Mysingen i cirklar i en dryg timme så kunde Nordanö koppla och bogsera in oss till Gålö.Â

6-8 juni

Den planerade målgången för Amf BatÖ 6-8/6 ligger kvar trots de maskinproblem vi har. På nationaldagen samlades besättningen ombord kl 0900. Om vi inte kunde kasta loss i tid skulle del av eller hela dagen utnyttjas som arbetsdag. Vid framgång med maskinarbeten var avsikten att kasta loss och ansluta till övningen. Om inte fortsätter vi med arbetsdag och utbildningar. Gemensam lunch och middag serverades under tisdagen kommer att serveras ombord. Beslut att utnyttja även onsdagen för arbeten fattades då maskin ännu inte var åtgärdad. Även torsdagen ställdes in.

10 juni

Även den planerade kundkörningen 10/6 ställdes in för Spica del. De kunde efter visst kontrollerande istället åka med Ystad. Ombord Spica genomförde besättningen en arbetsdag. Dessutom serverade vi lunch ombord för den kund (22 passagerare) som skulle åkt med Spica denna dag men som istället åker med Ystad. Övriga gäster (ca 11 st biljettkunder) som åkt med Ystad serverades kaffe och kaka i Intensiven efter körningen. Det blev med andra ord en hel del att göra även om vi inte kunde genomgöra kundkörningen själva.

Share this Post: