PERIOD 1 JULI – 31 AUGUSTI

By Christian Wollert|1 september, 2017|

16 juli

Äntligen lite goda nyheter. Efter outtröttligt funderande och idogt arbete så hade maskingänget fått igång SB GT1. De har genomfört ett antal extra arbetsdagar under sommaren. En del arbeten kvarstår i maskin som kommer att åtgärdas under nästa vecka. Det innebar att den planerade provturen den 16 juli kunde genomföras enligt plan.

16 augusti

Genomfördes övning i man över bord under fm stillaliggande. Efter lunch embarkerade sjöfartsinspektören från Transportstyrelsen (Claes Hansson). Losskastning och en kortare färd där Spicas manöverförmåga kontrollerades. Allt fungerade bra och inspektören var nöjd. OK . Förtöjt efter en timmas gång. Efter en sammanfattande genomgång av inspektören blev vi förklarade godkända och därmed var Spica klar för kundkörningar igen.

19 augusti

Redan lördag i samma vecka genomfördes ombaseringen till Wasamuseet i Stockholm. Efter att besättningen, 16 st, samlats kl 0930 gjordes förberedelser för gång och att ta emot passagerarna (29 st) som kom med chartrad buss från Stockholm. Efter losskastning kl 1130 serverades lunch under långsam förflyttning upp förbi Dalarö. Efter passage sattes full fart och passage över Jungfru-, Nämndö- och Kanholmsfjärden. Efter inpassage norr Djurö sattas åter låg fart och gästerna fick möjlighet att gå runt i fartyget och samtala med besättningen. Innan förtöjning serverades kaffe och smörgås. I samband med detta fick gästerna även en information om Spicaprojektet. Förtöjning skedde strax efter 16.

26 augusti

Detta år blev baseringen vid Wasamuseet kort jämfört med tidigare år eftersom vi låg kvar på Gålö för att åtgärda maskinproblemen. Ej heller genomfördes någon organiserad guidning av fartyget i år. Ett evenemang hann dock genomföras. På lördagen 26 augusti genomfördes en kundlunch för fd marinintendenter (24 st).

27 augusti

På söndagen var det dags att gå tillbaka till Gålö. Besättningen samlades kl 0900 och förutom klargöring för gång så genomfördes en evakueringsövning. Losskastning 1200. Ombord var vi 22 st i besättningen och 29 passagerare. Dessa fick uppleva lunch, rundvandring ombord, lågfart, högfart, kaffe med smörgås och orientering om Spica-projektet. Förtöjning vid Gålö kl 16. Gästerna åkte sedsan med chartrad buss till Stockholm.

Share this Post: