PERIODEN 1 SEPTEMBER TILL 30 SEPTEMBER 2017

By Christian Wollert|1 oktober, 2017|

2 september

Efter en period av båtåkande var det dags igen att genomföra arbetsdagar. Insatser för förberedelser iland inför EDIP och maskinarbeten blev fokus för dagen.

9 september

En Dag I Paradiset. Årets tillställning då Gålö öppnas för allmänheten. Besättningen samlades redan 0730 för att hinna klargöra Spica för de körningar som var planerade att börja 0915. Dvs drygt en timma tidigare än tidigare år. Förutom de 17 i besättningen som klargjorde fartyget var 5-6 st iland och förberedde inför mottagande av besökarna och olika försäljningsstånd. Under första turen hade vi fullt passagerarantal, 40 st. Efter denna skulle vi ligga still medans besökarna hälsades välkomna och en flaggceremoni kunde genomföras. När nästa körning skulle genomföras så ville inte BB GT1 starta (5 bomstarter). Det blev att ställa in de två körningarna innan lunch för att istället meka i maskin. Som vanligt gjorde maskingänget ett bra jobb och två körningar kunde genomföras under eftermiddagen. Efter slutlig förtöjning så gjordes förberedelser för vigsel ombord vilken förrättades av Lennart Törnberg. Dagen avslutades med en kväll och en natt i paradiset.

11 september

En länge planerad körning genomfördes på måndagen 11 september. Det var tyska vänner från Freundeskreis 2.Schnellbootsgeschwader som hade bokat en resa runt Muskö. Efter att ha passerat Berga, Märsgarn och Muskö under ivrigt informerande om vår marina historia kom vi ut på Mysingen där högsta fart sattes. Samtliga gäster var mycket nöjda och vi förtöjde efter en tvåtimmars färd. Under kvällen bjöd våra tyska vänner tillbaka på grillfest vid Gålö havsbad där de hade bokat boende.

15 september

Den 15 september genomfördes en kundkörning tillsammans med Ystad och T56. Gästerna anlände vid lunchtid och fick en genomgång av basen samt grillunch iland. Under förmiddagen gick Spica och bunkrade inför den målgång som genomförs i slutet av september. Lunch intogs förtöjd vid Vitsåpir 2. Därefter åter till Gålö. 31 gäster embarkerade och vi kastade loss kl 1438. Förflyttningen gick Muskö runt moturs. På Mysingen genomfördes enklare evolutioner där gästerna fick möjlighet att se fatygen från olika håll. I full fart girade sedan förbandet ostvart efter passage av Mysingsholm och löpte ut Järnholmsund. Gick tillbaka in via Långbäling och över Mysingen för att förtöja kl 1655.

16 september

Fjärde gångdagen på 8 dagar. Nu var det dags för temakörningen Kalla kriget. Även i år genomfördes den i rote med Ystad. Även denna dag gick vi runt Muskö moturs och passerade olika marina historiska platser. Nu var dock temat kalla kriget med särskilt fokus på ubåtjakten på Hårsfjärden 1982. Under gång på Mysingen i hög fart fick vi sällskap med en räddningshelikopter som gjorde en vinschningsövning tillsammans med Ystad. Efter knappt 2 timmar förtöjde vi Gålö igen kl 1655.

23 september

Under dagen var det tänkt att veteranflottiljen skulle genomföra målgång för amfibiebataljonen i samband med deras operation under övningen Aurora. Området för dagen var ost Ornö. Pga olika händelseutvecklingar blev första mållöpan inställd och den andra avbruten efter att vi kommit halvägs. Den tredje löpan kunde dock genomföras under mörker där vi på olika sätt försvårade för amfibieförbandet att bekämpa oss. Förtöjning Gålö kl 2159.

24 september

Under förmiddagen gick Spica till Vitsä för bunkring. Losskastning därefter kl 1300 för ombasering till Oxelösund där de fortsatta målgångarna och deltagande i övningen Aurora skulle ske. På Mysingen genomfördes en MOB-övning. Förtöjning i Oxelösund 1618.

25 september

Under dagen genomfördes tre målöpor i olika inloppsleder till Oxelösund. Den fjärde löpan blev inställd då vi fick haveri på SB GT5.

26 september

Låg still under fm för att installera ett tillfälligt inhyrt generatoraggregat på halvdäck. Det skulle kompensera BB GT5 som havererat. Arbetet fortsatte även under em men kl 1605 kunde Spica kasta loss för att deltaga i målgången. Ytterligare en löpa kunde genomföras under mörker.

27 september

Inleddes med en mållöpa under fm. Därefter ombaserade Spica till Gålö via Vitsä där bunkring skedde. Efter att ha varit till sjöss 8 av 19 dagar så var såväl fartyg som besättning i behov av återhämtning. Ft Gålö kl 1440.

30 september

Arbetsdag igen. Ny bildskärm monterad på bryggan. Fartyget börjar förberedas för vintern. Handbrandsläckarna omhändertagna, skumsläckarna förvaras i varmt utrymme. Tågvirke i form av bogsertrossar ilandtagna och vinterförsäkrade. Slutlig återställning iland efter EDIP.

Share this Post: