PERIODEN 1 OKTOBER TILL 31 DECEMBER

By Christian Wollert|1 januari, 2018|

28 oktober

Arbetsdag med inriktning mot att förbereda Spica för vinterperioden. I maskin jobbades på som vanligt. Periodvist underhåll (50 timmars) genomfördes på GT1. Inspektion genomfördes av returoljefiltren. Viss föroreningsgrad indikerades på MS och SB GT1. Förnyad kontroll sker senare. Däremot var filtren från turbinaxellager och magnetpluggar rena. Påbörjat förberedelser för inspektion av brännoljetankarna.

11 november

Arbetsdag  med inriktning mot åtgärder inför vintern. Filterinsatser i bunkringsfiltret byttes.

15 november

Under 2017 genomfördes ingen teoretisk utbildningsdag under våren med hänsyn till förberedelserna och inför och på Muskö. Istället genomfördes två utbildningspass under hösten. Det första som genomfördes 15 november i Fortums anläggning i Hammarby Sjöstad inriktades mot erfarenheter från det gångna året samt inplanering av underhåll under 2018. Det sistnämnda med ökat ansvar för tjänstegrenarna.

21 november

Det andra utbildningspasset som också genomfördes i Fortum lokaler hade fokus på bemanning ombord under gång samt verksamhetsplaneringen under 2018.

25 november

Arbetsdag. Fortsatt felsökning på SB GT5, Byte behövs av bränslepumpen. Även slitet startmotordrev behöver bytas. Vattensystem och kylare avtappas. Styrmaskinsystemets leder, länkar och lager inspekterades och fick ”rundsmörjning”. I huvudtavlorna genomfördes felsökning inför kommande arbeten med sektionsbrytare och spänningsreglering. Fortsatta arbeten genomfördes med den trilskade rundradioanläggningen.

9 december

Årets sista arbetsdag och därmed avslutning på verksamhetsåret 2017. De sista åtgärderna för att tillse att fartyget var förberett för vintervilan. I år kommer pannan att gå hela tiden och stödja de avfuktningsaggregat som finns inkopplade ombord. Dagen avslutades traditionsenligt med gemensam glögg och pepparkaka.

Share this Post: