Arbetsdag 3, 2018-02-17

By Christian Wollert|18 februari, 2018|

Under tisdagen (13 feb) fixade Arne B och P-O B den trasiga landanslutningen så årets tredje arbetsdag kunde genomföras enligt plan med arbeten inombords utan hjälp av sladdlampor och liknande. Även vädret var på vår sida. Halvmulet och i princip vindstilla. Till en början någon minusgrad för att under eftermiddagen övergå till +1. Ingen isbildning, förutom en sporadisk tunn ishinna, i viken. 14 st i besättningen deltog under dagen. I maskin jobbades det med SB GT5 som efter lunch kunde startas. Drift, magnetisering och frekvensjustering fungerade dock finns fortsatta behov av justeringsåtgärder för att få ett optimalt startförlopp och frekvensjustering. Det envisa problemet med sektioneringen kunde inte lösas men felet är nu identifierat och kommer förhoppningsvis att lösas under en extra arbetsdag då inga andra arbeten genomförs ombord. Felsökning av orsaken till läckage av hydraulolja till styrmaskin genomfördes. Inget större läckage upptäcktes, dock ett antal smärre som åtgärdades. Upptorkning av olja och vatten i styrmaskin samt utläggning av absorptions dukar för att försöka identifiera var det läcker. BrO-matarpumpen till BB GT1 som läcker demonterades och skall lämnas in till civil firma för kontroll och eventuell renovering. Däcksgänget koncentrerade sig på att fortsätta uppsnyggningen och sorteringen i containrarna. Målarförrådet och skyddsmaterielen inventerades. Status på brandslangarna kontrollerades och förslag på nyanskaffning togs fram och lämnades in till rederiet. Ilandtagning av materiel i vaskrum 3 som skall förvaras i containrarna.

Tele understödde med arbetet med sektioneringen i huvudtavlorna. Felsökt och bytt säkring i den ”nya” kontaktorn. Fortsatt kontroll behöver dock genomföras vilket kommer att ske innan nästa arbetsdag. På bryggan har lysarmaturen i akterkant kommit på plats. Kvar är att koppla in strömbrytare. ManO armstöd åtgärdat och på plats. Kölen under omformaren i apparatrummet rengjord och torkad.

Intendentur rensade och snyggade upp i byssan I samtliga mässar kontrollerades att rätt servis och antal fanns i skåpen. Mässarna dammsögs och dammtorkades. En lista på det som saknades i mässarna upprättades för senare komplettering.

Share this Post: