Bli besättningsmedlem

By wp-admin|23 februari, 2018|

Besättningsutbildning: stationer vid losskastning/förtöjning på fördäck.

Du som är medlem i föreningen Spica vänner kan också välja att ingå i Spica besättning. Besättningen ansvarar för driften av Spica och är i sin tur indelad i två varianter; Ordinarie besättning respektive Nyckelbesättning. Ansvarig för bemanning och inriktning av Spica besättning är Torpedbåtsrederiet Spica.

Ordinarie besättning träffas ombord varannan vecka under en arbetsdag (lördagar udda veckor) för att underhålla och vidmakthålla Spica som ett sjövärdigt och kulturhistoriskt före detta örlogsfartyg. Du kommer att ingå i en tjänstegren med eget ansvarsområde ombord. Det finns fyra tjänstegrenar att välja på; Däck, Maskin, Tele respektive Intendentur. Varje tjänstegren ansvarar för sin egen planering och genomförande av planerade åtgärder under arbetsdagarna.
Det krävs inga speciella förkunskaper eller förmågor för att deltaga i Ordinarie besättningen. Vilken tjänstegren du kommer ingå i blir resultatet av en diskussion mellan dig och rederiet. Det är ej heller något krav på att deltaga alla arbetsdagar utan vi möts helt ideellt och frivilligt.

Nyckelbesättningen bemannar Spica under gång till sjöss. Om du vill ingå i Nyckelbesättningen så kontaktar du rederiet. Om du har erfarenhet från sjön eller formella behörigheter från Transportstyrelsen är det bra men absolut inget krav. Alla kan vara med i Nyckelbesättningen bara de uppfyller Transportstyrelsens hälsokrav för sjöfolk (normal syn och hörsel). Du som väljer att bli medlem i Nyckelbesättningen kommer att få utbildning genom rederiets försorg som är anpassad för den eller de befattningar ombord du söker i Nyckelbesättningen.

Låter det intressant? Kontakta i sådana fall:

Christian Wollert
Tel 070-348 92 38
rederiet@t121spica.se

Share this Post: