Arbetsdag 4, 2018-03-03

By Christian Wollert|3 mars, 2018|

Vintern har nu satt sitt spår med många kalla dagar och flertalet snökanoner som dragit in från Sibirien. Trots detta så genomförde några tappra, arbetsdag nr 4 på Spica. En hel del snöskottande blev det denna gång. På bryggan blir det ljusare och ljusare. Armaturen med strömbrytare i akterkant (för att ge ljus till bl.a. sjökortslådorna) är nu monterade och i drift. Spolpump till ventilerna på brygghuset kontrollerades och Brygghuset dammsögs. Ett mysterium för bryggpersonalen har också lösts. Under ett par körningar förra året gick ett larm på bryggan som inte kunde härledas till något haveri. Det löstes på sedvanligt pragmatiskt sätt genom att larmet kopplades ur. Eftersom allt fungerade så gjordes inga ytterligare undersökningar. Det visade sig att det var en laddare till 24V-systemet som var trasig och gav för hög spänning, Tele har nu bytt laddaren så ManO kan förhoppningsvis plocka ut fetvadden ur öronen.

Elektro fortsatte arbetet med sektionskretsen Huvudtavla 2. Nuvarande ritningsunderlag är inte helt up to date så ritningar tas fram. Ett övergripande problem för Elektro är att det är olika märkningsstandard på elkablarna ombord beroende på när och vilken firma som bytt ut dom.

Maskin fortsatte arbetena med SB GT5 som nu är i driftstatus. Startbränslemängden justerades för start vid kall och varm maskin. Provstarter och körning fungerade tillfredsställande. Renoverad bränslematarpump till BB GT 1 återmonterades och provkördes u.a. Förberedelserna för tankrengöringen fortgår. Aktra centertanken (AC) bränsletanksvolym trimmades över till övriga tankar och 5500 liter till Ystad. AC tanken innehåller mycket slam och väntar nu på rengöring.

Nästa arbetsdag är den 17 mars på Gålö.

Share this Post: