Tankrengöring

By P-O Blom|9 april, 2018|

Bränsletankarna håller nu på att rengöras. Arbetet har nu kommit så långt att aktra centertanken är rengjord och klar. Babordstanken blri slutligt rengjord på nästa arbetsdag som är på lördag 14/4. Maskinpersonalen tillsammans med att antal andra utför ett mycket arbetskrävande och tidsödande arbete.

Share this Post: