Årets första arbetsdag

By Henrik Bergman|24 januari, 2019|

Så var det då dags att efter jul och nyårshelger ta tag i arbeten ombord Spica. Under vår frånvaro har hon självklart inte legat helt obevakad, utan några av oss har sett till att även hon fått en varm och ombonad ledighet. Tack vare att pannan har varit på, så kunde att glatt gäng på 18 man lördagen den 19 januari samlas ombord och planera dagens olika arbeten. Då temperaturen ute inte inbjöd till arbeten på däck så koncentrerades insatser på det som allt som oftast kommer i lite skymundan, såsom inventering av porsin, glas och bestick, rensning och stuvning i förrådsgången mm. Maskin jobbade med sitt och har som alltid en massa saker som måste åtgärdas respektive underhållas. En hel del snack och ”gamla” anekdoter blev det självklart också tid till, det var ju ett tag sedan besättningen träffades. Jag och Geir befann oss långt ifrån denna illustra samling, nämligen på Geirs arbetsplats i Upplands Väsby. Där befinner sig nämligen våra fyra aktra torpedtuber för renovering. Det är ett digert arbete som vi hoppas kunna slutföra i tid till våra kundkörningar. Tuberna har ju inte genomgått något riktigt underhåll sedan, gissningsvis slutet 80-talet, vilket vi nu försöker åtgärda. Med Geir´s kunnande och arbetsskicklighet med plåt och svets mm. samt tubarbeten varje lördag, tror jag att det kommer resultera i fullvärdiga tuber.

Senvintern och våren (när den nu kommer) innebär mycket arbete och såväl teoretiska som praktiska genomgångar innan vi kan kasta loss för årets dagar till sjöss. Jag uppskattar allas vilja till att hjälpa till med detta, så att vi kan fortsätta att bevara Spica som det militärhistoriska arv hon är samt kunna visa upp henne i sitt rätta element för hugade passagerare.

Share this Post: