Arbetsdag 2 februari 2019

By Christian Wollert|3 februari, 2019|

När vi kom till Spica den andra arbetsdagen för året så var vädret hyfsat för årstiden. Av gårdagens snöstorm (10-20 cm snö) fanns fortfarande gnistrande bevis kvar. Landskapet låg som inbäddat i ett vitt skum. Vägar och Gålöbas var dock plogade så framkomligheten var bra även om parkeringsplatserna minskat avsevärt. Idag var vädret lugnt, en plusgrad, nästan ingen vind, mulet och ingen nederbörd. Isen låg endast innerst i viken, ungefär ut till pirslutet.

Tyvärr hade pannan stannat så det var riktigt svalt i fartyget. Efter att ha fått fyr på denna (säkringen iland utlöst) så påbörjades dagens planerade arbeten. Det dröjde inte länge innan strömmen gick igen. Nu visade det sig att det fanns ett fel i inkopplingen av landström på signalbryggan.  Detta kavarstod under resten av dagen men kunde lösas till slut, dock efter att trallen på signalbryggan fick brytas upp.

Några arbeten inombords kunde inte genomföras. Förutom el reparation, snöskottning och allmänt beklagande gjordes en insats i land (Intensiven) där åtgärder efter brandinspektionen vidtogs så att utplacerad brandsläckningsutrustning nu sitter som den skall. Rutinmässig kontroll av kölar och nödbelysning kunde dock genomföras. Det senare som en naturlig del av strömbortfallet.

I Väsby fortsatte arbetena med att reparera de aktra tuberna. Här fanns det både lyse och värme så arbetena kunde ske under sång och dans. Det jobbades med tub 4 och 6 mellan kl 09 och 1530. Tub 4 har nu nya ”fötter och kördes in i målarhallen för slipning och lagning av de sprickor som uppkommit i plastgodset. Tub sex togs in i verkstaden och de fästordningar som behöver bytas började demonteras. Ett ganska omständigt arbete som tar den mesta av tubrenoveringstiden. Fram till idag har det lagts ner lite drygt 90 mantimmar. Att köra in och ut tuberna i respektive hallar tar ca en halv timme per tub. När alla fyra tuberna är iordningställde kommer dessa att blästras och sprutmålas. Alla på en gång, men det är några veckor kvar till dess. Nästa insats med tuberna blir på lördag igen.

Arbetsgänget denna dag var 14 st varav fyra gjorde sin insats i Väsby.

Share this Post: