Ännu en arbetsdag

By Henrik Bergman|3 mars, 2019|

Enligt rapporter från Gålö såväl muntligt som via Facebook så var det fullt med arbetande själar under lördagen. Efter vinterdvalan så finns det massor att ta tag i såväl på landbacken som ombord. För Spicas del så har jag förstått att verksamheten till största del bedrevs inombords – trots det vackra vädret – där man koncentrerade sig på de för säker fart viktiga systemen, som radar, plotter, turbiner, logg mm. Inventering av porslin- och glasuppbörd är också nödvändigt, så att gäster kan utspisas på ett värdigt sätt. Att Lennart ser till att Gålö bar blir redo att ta emot oss efter förtöjning och återställning, är en viktig del i vår Gålögemenskap. Vi är några stycken som inte sett så mycket av Gålö under de senaste månaderna. Vår uppgift är att se till att våra aktar torpedtuber blir ompysslade och återställda till nästan originalskick. Inget lätt arbete då senaste servicen säkerligen ligger ett tiotal år bakåt i tiden. Mycket tack vare de som upplåtit sina lokaler för detta arbete, samt att aldrig låta motspänstiga tubluckor och/eller tubfästen vinna över vår envishet, så kommer vi att bli klara enligt tidsplan.

 

 

 

 

 

 

Share this Post: