Arbetsdag på Gålö 3 mars 2019

By Christian Wollert|4 mars, 2019|

Idag hade vi en riktigt fin vinterarbetsdag. Ett par minusgrader och solen sken från en molnfri himmel. Ingen snö eller is, vilket gynnar vår verksamhet. En SV vind på ca 7 m/s gjorde dock att det var lite bitigt i luften utomhus. 19 st i besättningen hade prioriterat rätt och satsat på arbeten ombord. 4 av dessa jobbade med tuberna. Där går arbetet fram enligt plan även om den tyngsta släggan behöver utnyttjas ibland. Planen är att tuberna skall kunna lyftas ombord innan första kundkörningen. I styrmaskin fortsatte arbetena med att åtgärda det läckage av olja som sker från styrsystemet. Detta kommer att fortsätta nästa arbetsdag. Arbetet med rengöring eller byte av spåridarna på SB GT1 fortsatte. Nu med nya packningar som förhoppningsvis skall tåla den värme som uppstår vid gång. Även detta jobb fortsätter kommande arbetsdag. Felsökning av kraftomkopplare till fläktarnas styrning vilket åtgärdades. Genomgicks spolsystemets funktion. Ena landcontainern har haft ett läckage från tacket vilket åtgärdades så nu skall det vara tätt.

Den digitala knopmätaren i maskincentralen kalibrerades mot loggen så nu skall maskin få rätt fartpresentation. Kommer att kontrolleras under provtur. På bryggan kompletterades elförsörjningen till Garmin radarn. Uppdatering av ritningar kommer att ske genom Tele försorg.

Under dagen stoppade pannan. Efter att kontrollerat strömförsörjningen och batteri-backupen så kunde orsaken identifieras. Det var FC värmefläkt som var inkopplad på samma kontakt som pannan vilket blev minst en komponent för mycket. Löstes genom att FC fick en annan kontakt.

Påbörjat planering av riskinventering i olika utrymmen ombord. Detta kommer att pågå under hela året. Resultatet skall inarbetas i säkerhetshandboken ombord (RFM).

Inventering av uppbörder påbörjades där avsikten är att all materiel och utrustning skall vara identifierad och stuvningsplaner för dessa skall vara upprättade.

Arbetet med att reparera trasiga (frostskadade) varmvattenrör fortsatte.

Share this Post: