Utbildningspass 7 mars 2019

By Christian Wollert|8 mars, 2019|

Det tredje teoretiska utbildningspasset hade fokus på den personella säkerheten ombord och nödsituationer (ej brand som genomfördes förra utbildningspasset). Denna gång deltog 21 ur besättningen. Först genomfördes ett tjänstegrensvis grupparbete med checklista för tjänstegrenens ansvar och åligganden under en gångdag. Dessa åligganden är en del i att förebygga och minska risken för att en nödsituation skall uppstå. Därefter presenterades principerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord och den sjukvårdberedskap som finns under verksamhet ombord stillaliggande och under gång. Fortsatte sedan med en genomgång i passagerarsäkerhet, där vikten av att stödja passagerarna poängterades genom att visa upp olika förtroendeskapande åtgärder vid såväl normal verksamhet som vid nödsituation. Därefter genomfördes ett grupparbete i smågrupper där olika nödsituationer diskuterades med syftet att ta fram detaljerade checklistor vid dessa. Resultatet av de två grupparbetena skall utnyttjas i RFM utvecklingsarbetet. I och med detta pass så är den teoretiska utbildningen avslutad inför säsongen 2019 avslutad och den fortsatta utbildningen sker praktiskt under arbets- och gångdagar.

Share this Post: