Årsmöte 6 mars

By Henrik Bergman|14 mars, 2019|

Föreningen T121 Spica årsmöte genomfördes i år för första gången på Drottning Victorias Örlogshem och i dess ypperliga konferenslokal på fem trappor. Knappt 30 medlemmar samlades i god tid före mötet för att med något drickbart i hand och ivrigt samspråkande invänta mötets öppnande. Till mötesordförande valdes, liksom under de senaste årens årsmöten, Örjan Sterner som på ett vant och smidigt sätt genomförde årsmötet. Två ”gamla” styrelseledamöter lämnar – Christian Gustavsson och P-O Blom och två nya valdes in Hans Troedsson och Olle Jidinger. De nytillkomna ledamöterna hälsas hjärtligt välkomna och de avgående kommer självklart att avtackas ordentligt under våren. Efter det att klubban slagit fast att mötet avslutats, försåg våra två närvarande kvinnliga medlemmar, Lena och Hanna, deltagarna med goda egentillverkade mackor och så självklart något att skölja ner dem med. Det var som sagt första gången vi nyttjade Drottning Victorias lokaler men det kommer definitivt inte bli den sista.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Post: