Arbetsdag 30 mars

By Christian Wollert|31 mars, 2019|

Under dagen en stor uppslutning av besättningen, 22 st varav 3 i Upplands Väsby där arbetena med torpedtuberna fortsätter. Tubarbetena är ganska omfattande då översyn av dessa inte skett sedan Hedenhös. Rörliga delar har i vissa fall fått sig en ordentlig omgång (slägga och smörjmedel) för att kunna röra sig. I övrigt klargörs tuberna för målning när vädret blir bättre. Ombord har äntligen arbetet på däck startat. Förtöjningsutrustning har setts över, luckor och dörrar har börjat smörjas upp. Änternäten översetts och klargjorts för snabb fällning. Däcket soppades från löv och barr. I maskin har brännkammare och spridare monterades klart på SB GT1. Efter byte av dräneringsventil på brandpumpen sattes BP-systemet i drift. Spolvattensystemet driftsattes och hylskylningens funktion kontrollerades. Avloppssystemet från byssan mm till gråvattentanken är i drift. Tele har monterat upp två (av tre) förstärkare till OrAn. Översyn av kursgyrots fartkorrigering har påbörjats. Fortsatt undersökning av ekolodet. Inombords har Intendentur översett byssan som fick en ordentlig rengöring innan vintern. Hela inredningen inklusive slc dammsögs. Dammsugning av hela ftg på samma däck som byssan inkl slc. Samtliga soptunnor i mäss, byssa och däck tömdes.

 

Share this Post: