Arbetsdag 19 april

By Christian Wollert|20 april, 2019|

Under dagen genomfördes fokuserat förberedelsearbete inför den kommande provtursdagen. En arbetsmiljörond påbörjades där uppföljning av tidigare protokoll från arbetsmiljöronder granskades samt en rundvandring i fartyget för uppföljning av risker. Denna kommer att kompletteras med en fördjupad riskinventering i fartygets olika områden under året.

Share this Post: