Provtur 14 maj

By Christian Wollert|5 maj, 2019|

Årets första gångdag genomfördes i ett fint, halvklart och ingen nedebörd, men kallt vårväder. Svag vind från NV innebar viss frånlandsvind vid förtöjning. 23 st i besättningen deltog.

Verksamheten prioriterades till tjänstegrensvisa kontroller och förberedelser inför sjöturen. De som ingick i skyddet genomförde en brandövning där åtgärderna vid brand i nödzon 2 diskuterades. Erfarenheterna från brandövningen den 18 april utnyttjades som grund.

Losskastning efter lunch kl 1330 och förtöjning 1445. Under sjöturen kontrollerades framdrivnings- och styrsystem. Högfartstest genomfördes på N Mysingen där vi kom upp i drygt 36 knop trots att en huvudmotor inte gick att få upp i rätt varvtal. Även om vissa fel som behöver åtgärdas dök upp så var resultatet av provturen bra. Fartyget och besättningen har startat upp årets verksamhet på ett bra sätt.

Share this Post: